Tips

Gradsystem och utbildning inom Tempelriddareorden

Utbildning kan se olika ut beroende på lärosäte och ämne. Inom ordenssällskap handlar det ofta om ett gradbaserat system där varje grad presenterar en uppsättning utmaningar, upplevelser, kunskaper eller frågor. För den som är tempelriddare är det 12 grader som presenteras. Varje grad är noga utformad för att ge kandidaten tillräckligt att bearbeta för att kunna ta sig vidare. Att jobba med ett gradsystem är föga unikt ens i jämförelse med traditionella skolor. Vad som dock väcker frågor är att det råder sekretess. Orsakerna till att tempelriddare och andra ordensmedlemmar inte yppar innehållet i gradmaterial eller ritualer behöver dock inte vara så svårt att förklara. Varje grad presenterar en del av utbildningens innehåll vars struktur och funktion behöver hållas hemlig för medlemmen som ännu ej genomgått ritualen. Att hemlighålla vad som sker under en ritual är för många en hederssak. Även om man väljer att lämna tempelriddareorden kan man ha gett sitt ord på att inte berätta någonting för utomstående. Den som ger sitt ord och har integritet föredrar ofta att stå fast vid detta även om man utträder.

Via webbplatsen för tempelriddareorden kan man studera de föreskrifter som presenterats. I dessa framgår allt ifrån ordens värderingar till hur tempelriddare skall vara på privat såväl som i orden. Att leva ett liv fritt från berusning och främja ett stabilt, rättvist samhälle, verkar höra till de viktigare delarna av hur tempelriddare skall verka.

Värderingar och ideal bland tempelriddare

Om det är någonting som framgår när man tittar på material från tempelriddareorden, är det värderingarna som nämns. Man verkar aktivt för att stötta de som har det svårt och strävar efter att vara en tillgång i samhället där man befinner sig. Att värna om alla människors lika värde är ytterligare någonting man betonar flerfaldigt på såväl webbplats som i egna dokument.

Av denna anledning gör man ingen skillnad mellan människor. Alla har ett medfött värde och skall behandlas med respekt! Detta verkar utgöra ett fundament i vad tempelriddare står för. Som medlem är man välkommen hela livet. Om det föreligger speciella omständigheter eller önskemål kan man begära utträde. Detta innebär dock inte att man har rätt att dela med sig av ordens hemliga delar. Överträder man de regler tempelriddarorden satt upp kan man också nödgas lämna orden. Var gränserna dras och hur man resonerar angående dessa frågor är dock någonting man får ta med orden.

Tips för värd och värdinna

Skulle du höra till en av alla de som bjudit in till stort kalas för att sedan inte hinna se dina gäster utan befinna dig bland grytor och kastruller för att bjuda på mat för dagen. Många gånger är detta någonting som gör att man inte håller så mycket fester och tillställningar som man skulle vilja göra. Detta tycker vi är tråkigt eftersom vi är övertygade om att man behöver umgås och njuta av sällskap och umgänge. Receptet för att lyckas hålla fest utan att behöva lägga ner all den tid som krävs för inköp, planering och matlagning stavas catering. Detta är en service du har möjlighet att påverka kostnaden av genom att göra vissa delar själv och lämna över resten till de som är proffs. Söker man efter catering i Stockholm får man en uppsjö alternativ. Kanske inte så konstigt när det är både huvudstad och en av de mest mat-orienterade platserna i världen.

Svenskar har sällan klart för sig vilket rykte landet har inom mat och smaker. Varje år rester personer från hela världen till Sverige för att besöka restauranger och njuta av matkonst. Det som utmärkt Svenska kockar och menyer är innovation och nyfikenhet. Det finns ett brett utbud avsmakningsmenyer och uppläggningar som inte går att finna någon annanstans! Detta är en av orsakerna till att du som söker catering i Stockholm har möjlighet att få någonting utöver det vanliga. Nu kanske du inte har för avsikt att gå till en topp-restaurang och beställa mat och hyra kockar, men faktum är att många fina restauranger även erbjuder catering till de som bor i stan. Varför inte bjuda in till en sommarfest var ni kan njuta av mat och umgås under ljusa kvällar?

Välja rätter

När man bjuder till kalas har man alla möjligheter att ta hjälp av de man anlitar för catering när man skall ta fram en meny som passar bra för tillfälle och gäster. Det finns många traditionella rätter att välja bland när man tar kontakt med företag som jobbar inom catering, men självklart kan du också be om att få en specialkomponerad anrättning som du skulle vilja ha med på festen. Är man ute i god tid kan det mesta ordnas även om man skulle ha komplicerade önskemål. Kontrollera också ifall det finns kök i lokalen eller om allting skall lagas någon annanstans. Är det en större lokal som har tillgång till restaurangkök, kan en hel del göras på plats medan man annars får transportera maten. Detta kräver att man har en ganska tydlig idé om när maten skall serveras i och med att man inte vill få ut kall eller tråkig mat. I allmänhet kan de som jobbar med catering i Stockholm ge dig en hel del hjälp och tips som underlättar allting som skall göras.

Energieffektiv städning

Användningen av centraldammsugare har gått upp under åren och allt fler fastigheter utrustas med dessa enheter. Effekten är tydlig och innebär såväl mindre oljud som bättre luft. Detta oavsett om det gäller kontorslokaler eller bostäder. Centraldammsugare bidrar effektivt till bättre luft då man har eventuellt läckage från luftfilter i ett annat rum än där man städar. Vanligtvis väljer man att ha pumpenheten och uppsamling av dammpartiklar i källare eller något annat utrymmer som inte delar luft med övriga fastigheten. På så vis kan man få en ren och fräsch luft utan att behöva kompromissa på någon punkt. Dagens centraldammsugare har visat sig kunna leva upp till högt ställda krav varför man kan se en ökad efterfrågan. Att installera centraldammsugare kan förvisso innebära ett par dagars arbete, men tack vare avdrag för ROT kan man minimera sina kostnader effektivt. Värt att nämna är att kostnaden för maskinen som sådan inte går att dra av. Undantag är om det gäller en kommersiell fastighet där centraldammsugare kan anses behövas för drift.

Cenva flex

Då en centraldammsugare delas av alla som befinner sig i en fastighet kan det behövas kraftigare pumpar i lägenhetshus. Om alla dammsuger samtidigt blir det sämre effekt i varje lägenhet. Därför har man med fördel valt större dimensionering. Nackdelen med detta är att man får en högre energianvändning. Detta har man nu kommit till rätta med genom Cenva flex. I och med denna innovation antas man kunna minska förbrukningen med 60-80 %. På så vis kan man få en miljöanpassad funktion vilken går att försvara.

När man använder Cenva flex har man flera pumpenheter som var och en klarar en viss del av behovet. Vidare finns en sensor som känner av hur många uttag som är i bruk. Antalet pumpenheter som aktiveras är en direkt effekt av denna information och det är aldrig fler enheter igång än nödvändigt. Förut skulle hela pumpeffekten gå igång så fort någon valde att dammsuga. Detta skulle i förlängningen innebära att elda för kråkorna istället för att se till optimal funktion. När man har ett Cenva flex används alltid tillräcklig styrka för att nå önskad effekt. När alla dammsuger samtidigt får alla tillräcklig funktion i sin bostad. Detsamma gäller om man är ensam om att städa för stunden.

Smarta system som förbättrar energianvändningen är någonting som kan förändra hur man använder centraldammsugare privat och i offentliga sammanhang. Här finns vidare information om centraldammsugare och effektiv städning.

Kläder för jakt och träning

När man befinner sig i naturen under höst och vinter är det viktigt att vara rätt klädd. Visst gäller detsamma även under vår och sommar, men ett misstag under dessa årstider innebär sällan det obehag och den risk för förkylning som fel kläder vintertid gör. Att ha jaktkläder kan för vissa innebära att varje plagg skall ha specifika funktioner eller material. I en bredare definition handlar det helt enkelt om kläder som är lämpliga vid jakt. Det finns några saker man kan tänka extra mycket på när det gäller denna typ av aktiviteter.

 • Värme
  
Kläderna skall hålla värmen och kunna erbjuda bra isolering även när det är fuktigt. Detta bidrar till en bra kroppstemperatur och minimerar risken att kylas ner.
 • Fuktavvisande
  Det är ofta fuktigt och blött när man är i naturen under hösten. Vidare bildas kondens snabbt. Här är det viktigt att man har kläder i material som andas och som håller borta eventuellt regn eller annan fukt. Det finns jaktkläder i nya material som är utformade för att hantera allt som händer i skogen
 • Flera lager
  Att ha många lager är ett klassiskt tips som alltid gäller. På detta sätt kan man enkelt justera temperaturen och samtidigt undvika att värme försvinner bort från huden. Det finns en rad olika plagg som fungerar utmärkt som lager på lager skikt.
 • Underställ
  Det är inte bara vid minusgrader ett underställ kommer väl till pass. Även när man befinner sig i plusgrader och fuktig miljö kan detta underlätta. Dels behöver man mindre antal lager i övrigt när man har ett underställ. Dels kan man vara säker på att man inte går omkring och är fuktig på kroppen. Det finns underställ både i funktionsmaterial och i naturmaterial. Vad som känns bäst är individuellt och någonting man får testa.

Hatt och mössa

Vid jakt är det viktigt att man syns ordentligt! Även om man har bra kommunikation är det avgörande att man inte utsätter sig för risker i onödan. Jaktolyckor sker varje år på olika sätt. Att ha en bra mössa eller hatt som även visar att man är jägare är effektivt. Det är dessutom bra med en mössa för att hålla kroppsvärmen som annars kan tendera att försvinna snabbare än tänkt när man befinner sig i skogen.

Svenskdesignad säkerhetsdörr

Oönskade besök är någonting som varje år drabbar hushåll runt om i världen. Inbrott är ett stort övertramp på någons integritet och följderna är sällan bara en fråga om stöld. Det krävs visst arbete för att komma över det faktum att någon gått omkring i ens hem och tagit för sig av vad de önskat. För att hindra dessa inbrott har säkerhetsdörrar utformats. Initialt var detta robusta dörrar som inte var direkt smakfulla även om de erbjöd säkerhet. Över tid hann designen ikapp och man kan i nuläget hitta en hel del säkerhetsdörrar som håller både för öga och borr. För att slippa inbrott och samtidigt ha en vacker dörr, kan dessa vara rätt för bostaden.

Woodsteel är en av de nyaste alternativen när det kommer till svenskdesignade säkerhetsdörrar. Företaget med samma namn har lång erfarenhet av säkerhetsdörrar och är representant för Torterolo&re samt Mottura i norra Europa. Woodsteel är den svenskdesignade säkerhetsdörren som är resultatet av alla år inom dörrar. För att kunna platsa i en hård konkurrens har den inte sparat in på någonting vad gäller funktion och estetik. I och med att företaget är delaktiga i hela arbetet finns dock en möjlighet till kostnadskontroll. Detta innebär att Svenska konsumenter kan köpa en säkerhetsdörr till bra pris och rätt nivå.

Trä och stålkonstruktion

För att en dörr skall vara säker och kunna stå emot även ordentliga försök till inbrott behöver det finnas ett ordentligt lås. De som används i Woodsteel har visat sig kunna stå emot det mesta som det kan tänkas utsättas för. Vidare behöver såväl konstruktion som dörr ha material som kan hantera varje ansträngning. Denna säkerhetsdörr har en stomme av stål. Den har även brandisolering, gips och manganplåt. Resultatet är en dörr som inte bara kan stå upp mot inbrottstjuvar utan som också erbjuder brandsäkerhet! För utseendet har konstruktionen en yta av äkta trä. Denna kan anpassas fullt ut efter kundens behov.

Att ljudnivån dämpas av en säkerhetsdörr är väl dokumenterat och testat. Varje säkerhetsdörr som installeras i ett trapphus bidrar därför till att minimera ljudläckage. Trapphuset blir tystare och man störs inte av ljud från utsidan. Dessa effekter har inneburit flera kunder både inom näringsliv och bland privatpersoner. Då svenska säkerhetsdörrar kan anpassas till det yttre kan samma grundstomme användas både för moderna bostäder och äldre boningar i staden.

Bröllopsplaneringen och trycksaker

Du tänker kanske att det är väl bara ett inbjudningskort som behövs? Men faktum är att det finns många olika trycksaker som kan göra ert bröllop smidigare och bättre. Save-the-date kort, tackkort, bordsplaceringskartor och namnskyltar gör att bröllopet blir enklare att organisera och ger dina gäster en bättre upplevelse.

Bröllop är en stor affär. Ni investerar inte bara i er kärlek utan också i en fest som förhoppningsvis kommer att bli ett minne för livet. Ni vill förmodligen att allt ska vara så enkelt och smidigt som möjligt och att trycka trycksaker för bröllopet är ett sätt att uppnå detta.

Rätt information i trycksaker

Det är förmodligen en hel del information som ni kommer att behöva förmedla till era gäster och därför kan det vara aktuellt att beställa trycksaker för bröllop. Det första du tänker på är kanske ett inbjudningskort men innan dess kanske ni kommer att vilja skicka ut ett ”save the date-kort”. Ett sådant kort gör att gästerna kan boka in datumet för bröllopet trots att ni inte har tillräckligt med detaljer på plats för att kunna skicka ut inbjudan. När ni sedan skickar ut själva inbjudningskortet så ska det innehålla all väsentlig information för bröllopet. Detta är viktigt eftersom det sätter tonen för vilket typ av bröllop ni vill ha.

Andra trycksaker som kan vara aktuella för ert bröllop är vigselprogrammet. Där bör man kunna läsa om vigselns olika delar och det delas med fördel ut när gästerna anländer till kyrkan eller platsen för vigseln. Ett festprogram är en annan av de trycksaker ni kanske vill beställa. Detta placerar ni vid varje gästs plats och det innehåller oftast information om festen och programmet för kvällen. Vid de enskilda kuverten eller på bordet kan ni även ha en meny som visar vilka rätter som kommer serveras. En placeringskarta underlättar för gästerna att hitta sin plats. Andra trycksaker för bröllop som kan vara aktuella för er är skyltar med bordsnummer och namnskyltar för att alla gäster enkelt ska hitta till sin plats. Eller varför inte trycka ett tackkort? Det är ett fint sätt att tacka era gäster för deras närvaro och kanske även för bröllopsgåvan.

Vem tar hand om gräsmattan?

Vem tar hand om gräsmattan?

En vacker park eller en fin trädgård är alltid kul att titta på. Det är på många sätt ett bevis på att samhället fungerar. Civilisationen har fått bukt på naturens makter och kan forma dessa på ett estetiskt tilltalande och framför allt ordnat sätt. Det finns dock flera parter som ansvarar för skötsel av grönytor.

Kommunens jobb

Först och främst har vi kommunen. Du kan räkna med att det finns en plan för hur skötsel av grönytor ska utföras. Det ska finnas både en skötselplan som visar vilka områden i kommunen som ska skötas om samt en beskrivning som anger vad som ska göras. Beskrivningen kan vara mycket detaljerad och ange enskilda aktiviteter som de förväntar sig ska utföras. Det kan till exempel handla om att avlägsna alla synliga grenar och löv från ett område, samt även ta bort skräp och andra främmande föremål.

En skötselplan brukar vanligtvis ange vilka som är kommunens olika grönytor och hur ofta dessa ska skötas. Det är vanligt att man prioriterar vissa områden extra, exempelvis infarter, diken och vägrenar. Vissa grönområden ska klippas korta, vilket innebär att de klipps eller sköts om i tätare intervall.

Föreningens jobb

Det finns även föreningar inom vissa bostadsområden som tar hand om skötsel av grönytor på egen hand. Tanken bakom dessa föreningar var att man ville ge de boende mer att säga till för det egna området. Många föreningar har själva tagit ansvar för sin skötsel av grönytor. Det innebär att gräsmattor, träd, buskar och dylikt klipps och sköts av föreningens egna medlemmar.

Det personliga jobbet

Har du själv en trädgård? Då är det ditt ansvar att ta hand om denna grönyta. Exakt hur mycket jobb du lägger ned på din trädgård är helt upp till dig. Det finns alltid möjlighet att skapa en fantastisk yta som du även använder, speciellt om du är duktig på att planera. Ett tips är att försöka tänka i ”rum”, även ute i naturen. Ett rum kan exempelvis användas för att grilla, för att fika eller för att umgås.

Det finns gott om företag som du kan vända dig till om du vill lägga över skötsel av grönytor till någon annan. Dessa företag kan hjälpa dig med flera olika typer av tjänster, exempelvis:

 • Gräsklippning
 • Vård av gräsmatta
 • Plantering
 • Rabattrensning

Även trädbeskäring och trädfällning är viktiga delar av grönytan som du måste ta hand om, speciellt om du har ett träd i trädgården. 

Journalisten som driver blogg

Karl Fredrik Virtanen föddes den 15 november 1971 i Motala. Fredrik Virtanen är numera tre-barnsfar men kanske mest känd som journalist på Aftonbladet och krönikör på vänsterkanten. Sedan han blev pappa har han blivit mindre självcentrerad och detta märks också i hans skrivande. Virtanen älskar att uttrycka sin åsikt och gör det både genom krönikor, artiklar, böcker, tv-program och numera också i en podcast som han deltar i tillsammans med den kände högerdebattören Roland Poirier Martinsson. Det är en intressant duo som är oense om det mesta men som samtidigt kan föra intressanta diskussioner både på ett politiskt och filosofiskt plan. Tanken är att det ska komma ett nytt avsnitt varje vecka.

Bloggaren Fredrik Virtanen

Ett annat uttrycksmedel för Fredrik Virtanen är hans blogg. Bloggen inleddes redan 2005 när det skulle bli rökförbud på alla svenska restauranger och krogar. Aftonbladet skapade då en en blogg tillsammans med Virtanen som hette ”Fimpa!” där han beskriver sin kamp för att sluta röka. Bloggen fortsatte under flera år och från att i början bara ha handlat om hur det är att sluta röka kom den även att handla om Virtanens personliga liv och blev som en slags dagbok. Bloggen kom senare att ligga till grund för en bok som Fredrik Virtanen har gett ut.

Författaren Fredrik Virtanen

Fredrik Virtanen har skrivit flera böcker varav en av dem heter ”Olyckligt kär i ingen speciell”. Den tar sin avstamp i hur det är att sluta röka men fortsätter sedan genom Stockholms natt- och musikliv. Det är en personligt skriven bok som blandar högt och lågt. Den är skriven som en dagbok som blandar enkla texter om vad Fredrik Virtanen har ätit till lunch, vilken musik han gillar och mer komplexa texter om kärlek och synen på det västerländska samhället.

Programledaren Fredrik Virtanen

Fredrik Virtanen var under flera år programledare i den egna talkshowen Studio Virtanen i TV8. Programmet sändes i 220 avsnitt och blev särskilt omskrivet när Regina Lund lämnade studion trots att det var direktsändning. Fredrik Virtanen frågade Regina Lund om vad hon och fästmannen Joakim Thåström brukade titta på för filmer. Lund blev då arg och upprörd och reste sig och lämnade studion. Efter ett tag kom hon dock tillbaka men vill endast läsa hennes egna dikter. Förutom Regina Lund var även Horace Engdahl och Thorsten Flinck gäster.

Intervjuaren Fredrik Virtanen

Fredrik Virtanen har genom sitt yrke som journalist intervjuat ett stort antal svenska och internationella personligheter. När han var korrespondent för Aftonbladet intervjuade han Georges Bush och hemma i Sverige har han bland annat intervjuat Ulf Lundell, Louise Hoffsten, Eva Dahlgren, Stefan Löfven och Bodil Malmsten med flera. Han har också varit programledare för ett tvåspråkigt Karlavagnen som sändes på både finska och svenska i Sveriges Radio P4 tillsammans med Marjaana Kytö. Han har även gjort intervjuer i programmet ”Söndagsintervjun” i Aftonbladet. Fredrik Virtanen försöker alltid få intervjuobjektet att känna sig bekväm med intervjusituationen. Om den person man intervjuar blir irriterad så blir det nämligen ofta ingen bra intervju.

Vad skiljer hemlarmen åt?

Vad skiljer hemlarmen åt?

Många känner sig tryggare med ett hemlarm. Är man borta kan larmet slås på och i det fall larmet har direktkontakt med larmcentralen kan väktare skickas ut om skalskyddet bryts. Är man hemma går det också att ha larmet på om man exempelvis befinner sig i källaren och rädd för inbrott. Det ger alltså en trygghet oavsett om man är hemma eller inte. Hemlarm som hemlarm? Nej, inte alls. Det är stor skillnad på de larm som erbjuds på den svenska marknaden. 

Direktkontakt med larmcentral

En av de största skillnaderna är om larmet är kopplat till larmcentral eller inte. Om det inte är kopplat brukar det inte finnas någon månadskostnad (eller en mycket liten). Går larmet ljuder sirenen och larmet kan även skicka ett sms till dig om att något har hänt. 

Det kan vara en lagom nivå om man exempelvis vill ha bevakning på sommarstugan men inte är beredd att betala vad det kostar att ha direktkontakt med larmcentral. Har man hemlarm på sin bostad rekommenderas däremot kontakt med larmcentral så att väktare snabbt kan åka ut. 

Alla delar

Alla hemlarm larmar vid inbrott. Men sen kommer skillnaderna. Ett komplett larm kan innebära rökdetektorer (som kan kommunicera med varandra) på flera våningar samt eventuellt fuktlarm i det fall man behöver övervaka fuktnivån någonstans. 

Totalkostnad första året – och löpande

Första året blir det oftast en högre kostnad för hemlarmet än kommande år. Detta eftersom det vanligtvis uppkommer en installationsavgift och/eller startkostnad. Att jämföra hemlarm enbart utifrån vad det kostar första året blir därmed missvisande. 

Kommande år är det den löpande abonnemangskostnaden som uppstår. Man kan alltså jämföra både kostnaden första året och följande år för att se vilket som är billigast. Samtidigt finns det konkreta skillnader mellan de olika hemlarmen så man bör i första hand leta efter larm som har de funktioner som man önskar – inte enbart titta efter lägsta pris. 

Utryckningskostnad

Ett alternativ är att utryckning kan ske hur ofta som helst utan att någon extra kostnad uppstår. Ett annat alternativ att man har ett visst antal utryckningar gratis per år och sedan får betala för resterande. 

Mobilapp

Det är inte ett måste – men näst intill. Att ha en app som är kopplad till larmet skapar en otrolig flexibilitet. Du kan stänga av larmet var du än är och se om det är påkopplat när som helst. Du kan även se klockslag då larmet slogs av/på. Vissa larmbolag ger även ut så kallade smartplugs. Det är pluggar som sätts i vägguttaget och som sedan exempelvis lampor sätts i. Pluggarna kan sedan programmeras via appen så att de exempelvis fungerar som en timer. 

Känner du dig osäker så prata med flera återförsäljare av hemlarm och bilda dig en egen uppfattning innan du bestämmer dig. Skriv heller aldrig på långa avtal – du ska ha möjligheten att ångra dig. 

Hur många får hjälp via assistansbolag?

I april 2018 hade 14 638 individer personlig assistent. Det var då personer som antingen fick assistans via ett assistansbolag, via kommunen, via arbetsgivare eller ett assistanskooperativ. Även om skillnaderna inte vara stora så var det fler män än kvinnor. Av någon anledning visade även statistiken att männen fick något mer timmar beviljade varje vecka. Men hur många valde att anlita ett assistansbolag i Sverige? Är det fler eller färre än de som får assistans från exempelvis kommunen och hur ser utvecklingen ut?

Antal personer som valt assistansbolag

På assistanskoll.se kan man se statistik över vilken assistanssamordnare som valts av de som fått beviljad assistans. Detta även bakåt i tiden till och med år 2002. Därmed går det att se trender och vilken utveckling som sker. Tydligt är att assistansbolagen får allt fler kunder medan exempelvis kommunen tappar. År 2002 var det ca 7000 personer som fick hjälp av någon kommun i Sverige. Det kan ställas mot 1708 personer som fick hjälp av ett assistansbolag. Utvecklingen sedan dess har minst sagt gynnat assistansbolagen.

År 2006 var det 7951 personer som fick hjälp av kommunal assistans. Det hade alltså ökat sedan tidigare år men det hade även totala antalet personer med assistans. För samtidigt hade assistansbolagen ökat sin siffra från 1708 till 4111. Än så länge leder kommunen även om assistansbolagen tagit ett rejält kliv framåt. Brytpunkten kommer någon gång i mitten av 2011. Då skär nämligen antalet personer som får assistans via bolag genom antalet som får assistans via kommunen. I det läget låg bägge på 6800 var. Kommunen hade därmed alltså planat ut och svängt ner något medan assistansbolag ökat kraftigt år från år. Under 2013 kom så det riktigt stora rycket. Kommunen föll kraftigt medan bolagen ökade kraftigt. Den största skillnaden mellan dessa var 2015. Detta med 10508 hos assistansbolagen personer mot 3966 personer hos kommunen.

Olika vägar till assistans

Som nämndes i inledningen finns det olika vägar till assistans i Sverige. Idag är assistansbolag överlägset vanligast och något som alltså ökat i popularitet över tid. På andra plats kommer alltså kommunen. Men sedan finns det två till alternativ. Brukarkooperativ finns också i vissa delar av Sverige. År 2018 var det ca 1000 personer som fick hjälp via ett sådant kooperativ. Sista alternativet är att få assistansen helt via sin arbetsgivare. Det var däremot mycket få som fick det. År 2018 var siffran på 233.