PPM och fondförvaltning

Hur man ska spara sin premiepension beror helt på om du vill luta dig tillbaka och låta någon annan sköta allt så kan man välja statens fyra sparalternativ. Men om man vill ha lite mer kontroll så kan man välja en som förvaltar din premiepension åt dig. Det finns många som kan hjälpa dig med dina val. Gör man inget aktivt val angående sin premiepension hamnar 2,5 procent av din lön varje månad i statens sparalternativ kallat AP7 Såfa. Staten har också tre andra som sköter fondförvaltningen åt dig. Men förutom de fyra finns det ett otroligt stort antal andra alternativ och det är kanske inte så lätt att hitta rätt i PPM-djungeln. Vet man inte vad man ska göra så finns det ett alternativ: man kan anlita en PPM-rådgivare som kan lära dig mer om hur fonder fungerar. Det finns ett antal företag som erbjuder kompletta tjänster. De tjänster som ingår är analys av fonder och byten av fonder.

PPM och fondförvaltning.Ett sådant företag är Advisor och har tillhandahållit dessa tjänster sedan många år tillbaka i tiden. De har med tiden blivit en av de allra största aktörerna i PPM-förvaltningsbranschen. Advisor har två egna fonder där en del av dina pensionsbesparingar hamnar på. Resten placeras i andra fonder. Det finns även en möjlighet att simulera sin pension via deras pensionssimulator så att man kan räkna ut hur mycket man kommer att få i pension. Man kan där räkna ut hur mycket kapital man har när man går i pension. På detta sätt kan man få en tydlig översikt över hur ditt sparande kommer att se ut och hur det ser ut när du väl går i pension. Samtidigt kan du testa olika nivåer på avkastningen av ditt sparande.

Det tar mycket tid att gå igenom alla de hundratals pensionsfonder som finns i Sverige och då kan det kännas tryggt med ett företag som Advisor och liknande som du kan lämna över ansvaret på men samtidigt ha mycket koll på vad som händer med allt ditt sparande. När du har valt ut en PPM-förvaltare så är det mesta av ditt jobb redan gjort.

Förvaltning av fonder i hårda branscher

En av de branscher där allt inte går som på räls för tillfället är gruvbranschen. Uppgångar blandas med nedgångar och Donald Trumps löfte om investeringar i infrastruktur till ett värde av 500 miljarder dollar, är en faktor som har bidragit till uppgång för bland annat koppar. Allt som glittrar är inte guld i gruvbranschen utan priset på de olika råvarorna och ädelmetallerna kan förändras i helt olika riktningar och påverkas av en hel rad olika faktorer. Den som satsar på rätt råvaror kan vinna stort medan en felsatsning kan visa sig vara ödesdiger.

Advisor är klart bättre än snittet

Ett företag som har bra koll på investeringar i gruvbranschen och andra branscher är Advisor. Fondförvaltaren har sedan sin start år 2000 haft en positiv utveckling när det gäller den PPM-förvaltning som företaget specialiserar sig på. Under förra året uppnådde man en positiv värdeutveckling på inte mindre än 6,5 procent. Snittet sedan starten är en avkastning på 10,7 procent per år, vilket kan jämföras med de 6,8 procent per år som är snittet för premiepensionssystemet i stort. Motsvarande siffra för Stockholmsbörsen är 6,3 procent. Under de senaste 15 åren har Advisor alltså haft en avkastning som varit 4 procent högre än den genomsnittliga värdeutvecklingen på marknaden. Varje procent gör en stor skillnad för kapitalets tillväxt, i synnerhet ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Mellan år 2000 och 2015 var den värdeutveckling som Advisor åstadkom åt sina kunder smått fantastiska 287,8 procent! För att kunna sätta denna siffra i perspektiv bör man känna till att det genomsnittliga kontot i premiepensionssystemet under samma tid “endast” hade ökat med 73,8 procent och Stockholmsbörsen med 66,5 procentenheter. Advisor erbjuder sina kunder både PPM-förvaltning och traditionell fondförvaltning, där PPM-förvaltningen är bolagets verkliga specialitet.

Priset på järnmalm har ökat men väntas stabiliseras

Världens största gruvbolag, BHP Billiton, förväntar sig att få se de stigande priserna på järnmalm och koks mattas av trots Kinas ansträngningar att omstrukturera sin stålindustri. Priset på järnmalm har stigit med 66 procent under året efter tre raka år av nedgång, medan priset på koks har ökat med hela 295 procent. Det nuvarande järnmalmspriset är det högsta på två år och efter en större uppgång sedan oktober månad, sjönk priset snart ganska rejält.

De stigande priserna på järnmalm, koppar och kol under året har lett till att förväntningarna på BHP Billitons resultat har ökat. Priset på järnmalm, som är ett råmaterial som används vid tillverkning av stål, är nu nästan 70 procent högre nu än för ett år sedan. Detta efter att i december förra året ha legat på den lägsta nivån på nästan ett decennium. Nu tror bedömare att nivån kommer att stabiliseras något framöver. De flesta aktörerna i branschen är nöjda med de nuvarande nivåerna, vilka trots allt har överträffat de förväntningarna som många hade för bara några månader sedan.

Kina försöker kyla ner efterfrågan

Kina har beslutat sig för att omstrukturera såväl sin stålindustri som sin kolindustri. Landet är villigt att importera råvaror framför att använda inhemska råvaror, vilket har lett till att priserna på dessa har ökat. På senare tid har dock de kinesiska myndigheterna vidtagit åtgärder för att kyla ner spekulationen på bland annat järnmalm och kol. Priserna förväntas därför sjunka igen framöver om inget oförutsett inträffar, och landa ungefär där de låg för ett halvår sedan. Olja och naturgas anses ha bättre utsikter för stigande priser under de närmaste två åren än järnmalm och kol.

Den näst största producenten av järnmalm i världen, Rio Tinto, beslutade sig nyligen för att stänga ner en av sina största gruvor i Australien över årsslutet. Det skulle innebära det första avbrottet i Rio Tintos järnmalmsgruvor sedan 2008, under finanskrisens kulm. Varken BHP Billiton eller Fortescue Metals Group, som är de tredje och fjärde största producenterna av järnmalm, har några planer på att följa Rio Tintos exempel och hålla stängt över jul och nyår utan kommer jobba på precis som vanligt.

Priset på koppar ökar men ifrågasätts

Priset på koppar har sjunkit rejält under det senaste halvåret och kopparn har presterat sämre än andra metaller och råvaror för ståltillverkning. Trumps löften om investeringar i infrastruktur är en bidragande orsak till att kopparn nu är 15 procent dyrare än före dess att han utsågs till USA:s nästa president. Enligt en undersökning där 22 investmentbanker och andra forskningsinstitut som fokuserar på råvaror tillfrågades, är såväl analytiker som investerare fortsatt tveksamma till kopparrallyts hållbarhet.

Under drygt ett års tid har priset på koppar successivt justerats nedåt, och ekonomiska bedömare hade förväntat sig att få se en privsnivå omkring 12 procent lägre än den nuvarande under det fjärde kvartalet. Det skulle i sådana fall betyda att kopparn för femte året i rad sjunker i pris. Enligt prognosen kommer priset på koppar bara att stiga marginellt under 2017.

Guldvittring i gruvorna

Guldet har så sakteliga börjat återhämta sig efter att ha sjunkit till den lägsta nivån på närmare ett halvår. Donald Trumps valseger påverkar börsmarknaderna världen över och inte minst i hans hemland USA, där hans seger i valet tros få konsekvenser för såväl räntorna som den ekonomiska tillväxten och inflationen i landet. Nu spås guldgruvorna världen över se en ökad produktion under de närmaste åren, till följd av de ökande priserna på guld och de minskade overheadkostnaderna.

Under 2017 förväntas guldproduktionen öka med ungefär 3 procent, medan den till 2020 tros kunna öka till 10 procent. Det skulle alltså innebära en genomsnittlig ökning under de närmaste fyra åren med 2,5 procent. Det kan jämföras med de senaste fyra årens genomsnittliga ökning på 3,7 procent. Med bakgrund av detta är med andra ord en genomsnittlig produktionsökning på 2,5 procent ganska försiktig.

De kinesiska investeringarna i utländska guldgruvor tror ekonomiska analytiker kommer att öka framöver, i takt med att landets efterfrågan på guld växer betydligt snabbare än produktionen av detsamma. Den näst största guldproducenten i världen, Australien, ser fortsatt stark ut och bedömare tror att landets guldproduktion kommer att öka med i genomsnitt 5 procent per år under de kommande fyra åren.