Tips

Steg för steg vid behov av stambyte inom Stockholm

Vad innebär ett stambyte i Stockholm? Följande steg-för-steg är en sammanfattning från ett företag i Stockholm vilka publicerat en guide på dess hemsida om deras arbetsprocess.

Innan stambyte utförs – offert och kontroll

Första steget är en statusbesiktning. Det är i detta läge som stammarna undersöks och kontroll sker av förutsättningarna för att kunna utföra denna renovering. Flera företag i Stockholm erbjuder gratis offert och behöver, för att kunna skapa offert, först göra en besiktning av förutsättningarna. Det är även i detta läge som hantverkarna avgör vilket slags stambyte som passar bäst att utföra.

Ofta anlitas en oberoende konsult för dessa uppdrag. Detta eftersom de inte har någon ekonomisk vinning på att ange att renovering behöver genomföras.

Nu kan offerter tas in från flera olika företag. Generellt är det bra att ta in flera offerter för att därmed förstå bättre vad en rimlig prisnivå bör ligga.

Är det en bostadsrätt brukar beslut om stambyte tas på en årsstämma. Är det en hyresrätt är det helt upp till fastighetsägaren att avgöra när renovering ska utföras.

När offerten godkänns sker planering kring processen samt att information ges ut till de boende. Eftersom badrummen inte kan användas under renoveringen påverkas de boende till stor grad och det är mycket viktigt med ett gott informationsflöde.

Under renoveringen – många flyttar

Även om det är möjligt att bo kvar medan ett stambyte genomförs så väljer många att flytta till vänner eller bekanta inom Stockholm. Detta framförallt eftersom toa och dusch inte kan användas och att provisoriska toaletter istället får användas.

Det första som sker är att material och verktyg kommer på plats, manskapsbodar byggs upp m.m. Med andra ord att man förbereder för själva renoveringen. En renovering som sedan förväntas löpa på under 6 – 8 veckor.

Det är även vanligt att tillfälliga låscylindrar monteras i dörrarna så att de boende inte behöver lämna ut sina nycklar – samtidigt som hantverkarna alltid får tillgång till lägenheten. Nu rivs badrummen ut, stammarna byts och till sist återuppbyggs badrum och tvättstuga.

Boka inspektionsman i Stockholm för utfört stambyte

Efter att arbetet är slutfört ska en slutbesiktning ske. Detta ska ske av certifierad besiktningsman som alltså är oberoende och inte knuten till företaget som utfört arbetet. I detta läge får kunden även:

 • Besiktningsprotokoll
 • Besiktningsvideo

De bästa mobilabonnemangen i Sverige

När det kommer till mobilanvändande är det nästan svårt att tänka sig en vardag utan telefonen, för vi gör ju nästan allt där numera. Betalar räkningar, bokar tvättid, köper bussbiljett och kollar vägen till det där kaféet som kompisen tipsade om. På vägen dit kan telefonen erbjuda en nyhetsuppdatering via podd eller radio, och medan man sippar på sitt kaffe är det trevligt att se vad vännerna har gjort på sistone via sociala medier. Eftersom telefonen är en så stor del i det dagliga livet är det viktigt att ha ett bra mobilabonnemang, och ett smidigt sätt att välja rätt är att spana in en lista över de bästa mobilabonnemangen i Sverige.

Tre viktiga funktioner hos ett välfungerande mobilabonnemang

 • Anpassat för användarens behov. Alla är vi olika, och det vet operatörerna om. Därför finns det flera olika abonnemangsstorlekar att välja på, från småsurfaren till storstreamaren. För att slippa betala onödigt mycket är det bra att undersöka hur mycket data man faktiskt använder, men samtidigt är det ganska tråkigt om ens datamängd tar slut mitt i en spännande match. Som tur är brukar det vara lätt — om än lite dyrt — att köpa mera data.
 • Snabb support som är lätt att nå. Förhoppningsvis ska allt gå smidigt med det nya abonnemanget, men det är inte alltid som det funkar som det ska. En smidig supportkontakt kan vända upplevelsen från besvikelse till nöjdhet, men om supporten är svår att nå är det lätt att bli frustrerad.
 • Inga dolda avgifter. Här gäller det att läsa det finstilta så att man slipper överraskas av t.ex. fakturaavgifter, upplåsningsavgifter m.m. De flesta aktörer har idag insett att man tjänar på att vara ärlig mot kunden, men det är värt att läsa på noga för att slippa oväntade kostnader.

Sveriges bästa mobilabonnemang

Beroende på vilka specifika krav kunden har på sitt mobilabonnemang — billig surf, bra täckning på landsbygden eller gratis samtal — kan olika abonnemang vara det bästa. Många operatörer erbjuder också såväl familje- som student- och seniorabonnemang, vilket brukar bli den billigaste lösningen för de som kan nyttja rabatterna.

Interim CFO– rädda företagets ekonomi

Står man inför en stor förändring inom företaget oavsett om det är börsnoterat eller onoterat bolag kan en interim CFO vara till hjälp. De kan hjälpa till hos alla organisationer oavsett storlek, privat eller offentlig sektor. Brightmill är ett av de företag som bistår med dessa tjänster.

Vad gör en interim CFO?

En interim chief financial officer har helhetsansvaret för ett företags ekonomi. De har ansvar över ekonomin, affärsplanen och det strategiska budgetarbetet. Till det hör även analys och rapportering. De kan även agera ledningsgrupp och driva ledningsgruppsfrågor. En interims uppdrag handlar om att tillfälligt göra relevanta frågeställningar och prioritera kring ekonomin. Eftersom en interim CFO får tillfälligt ansvar över företagets ekonomi kan de få en annan bild på områden som kräver åtgärder. De kan lätt fylla ett kompetensområde.

Hur anställer man en interim CFO?

Det finns med fördel olika bemanningsföretag som rekryterar och väljer ut en passande interim för arbetet. De letar fram passande konsultprofiler för jobbet utan problem. De kan i vissa fall få en person på plats inom några dagar.

Fördelar med att anlita interimspersonal

En interim CFO kommer med många fördelar.

 • De har stor vana och rutin att snabbt sätta sig in i nya uppdrag och de vet vad som förväntas av en person i en CFO-roll. De kan därför leverera snabba resultat.
 • De har oftast väldigt lång erfarenhet från flera olika branscher. På grund av detta har de kunskaper och erfarenheter som kan passa perfekt för den nytillsatta rollen hos företaget. De kan därför på en gång hitta områden som måste ändras på och sålunda dela med sig av smarta lösningar som fungerat bra i tidigare uppdrag.
 • En person som arbetar som interim hos ett företag är inte heller låst av interna konflikter hos kollegor eller chefer. De kan därför vara mer frispråkiga och införa förändringar som är nödvändiga för företagets utveckling.
 • Eftersom uppdraget är tillfälligt så kan en interim gå direkt på kärnan av problemet och kunna ta sig an företagets utmaningar.
 • Att anställa en interim är flexibelt eftersom man kan antingen anställa i form av ett uppdrag under en längre period eller endast någon dag eller timme i veckan, helt beroende på hur stort behov företaget har.

Ett stambyte är ett nödvändigt ont

Ett stambyte är en viktig satsning på ditt hus. Men vad innebär egentligen en sådan och varför måste den göras? Läs vidare på stambyte.se för att få mer information om vad ett byte av stammar är och varför det är viktigt att detta görs! Under 1960- och 70-talen byggdes ett stort antal bostadshus i Sverige. Sedan dess har dock 40-50 år passerat och under dessa fyra till fem decennier har en hel del hunnit ske. Till exempel har hundratusentals duschar, tvättar och diskar hunnit utföras i huset. Detta gäller åtminstone om det rör sig om ett flerfamiljshus. Dessutom har hyresgästerna i fastigheten hunnit spola sina toaletter otaliga gånger under denna tid.

Därför börjar rören och ledningarna i huset nu bli gamla och slitna. Detta medför en ökad risk för läckor och vattenskador i din lägenhet. Därför är det nu hög tid att renovera huset om du bor i en fastighet från 60- eller 70-talet. Svenska fastighetsägare har därför ett jättejobb framför sig i och med att mängder av lägenheter ska renoveras under de närmsta åren. Detta är dock ett jobb som faktiskt måste göras. I samband med ett stambyte byts såväl vattenledningar som avlopp ut. I vissa fall passar man som fastighetsägare även på att byta elledningar i fastigheten. Det är dessa delar som kallas för stammen i huset och av denna anledning kallas processen för ett stambyte.

Tänk så här kring ditt kommande stambyte

Vad bör man då tänka på när man står inför ett stambyte? När det är dags att byta stammarna kan du resonera på följande sätt:

 • Stambytet är ett stort ingrepp i fastigheten. Som vi redan har nämnt behöver såväl avlopp som vattenledningar bytas ut i samband med ett stambyte. Även det tätskikt som finns i badrummet förstörs i samband med arbetet. Därmed är det inte bara rören som byts ut utan hela badrumsinredningen ersätts när badrummet renoveras. Ibland renoveras även köket i samma veva.
 • Det är ett nödvändigt ont. Somliga fastighetsägare gör en relining av rören istället för att utföra ett traditionellt stambyte. Men en rörinfodring kan inte ersätta ett komplett byte av stammarna. Så det är snarare att se som en tillfällig lösning där man skjuter upp det nödvändiga arbetet till senare. Detta medför en risk för att allvarliga skador uppstår på fastigheten och dess rörsystem.

Trådlöst överfallslarm för butik – Funktioner

I butiker är det vanligt med både fastmonterat och trådlöst överfallslarm. Detta utifrån att de har olika fördelar för de anställda som arbetar på arbetsplatsen. Framförallt hittas flera unika funktioner på ett trådlöst överfallslarm.

Följande funktioner kan hittas på dessa larm, alla har däremot inte samtliga funktioner.

 • Tvåvägskommunikation mellan de olika enheterna

Med tvåvägskommunikation menas att två personer kan kommunicera via enheterna. Detta i likhet med hur walkie-talkie fungerar. Fördelen är därmed att det går att förtydliga vilken hjälp som behövs även när det inte är akutsituation. Det kan även vara en säkerhetsfunktion så att rätt hjälp påkallas.

 • Lokalisering – både ute och inne

Överfallslarm som används i butiker kommer framförallt att användas inomhus. Men det räcker med en lite större butik för att det ska bli svårt att tydligt lokalisera var hjälpen behövs. Att då ha ett lokaliseringssystem (kan exempelvis gå på Wifi) skapar en tydlighet. Om överfallslarmet även ska användas utomhus kan lokalisering ske med GPS.

 • Personsökare

Ett larm består generellt av en mindre dosa med en knapp som trycks in vid överfall. Men genom att även koppla in personsökare (samt tvåvägskommunikation) kommer enheten få betydligt fler användningsområden.

 • Larm som ger hjälp

Vilka får meddelande om ett överfall sker? Det finns enklare överfallslarm för butiksanställda som innebär att enbart de övriga anställda får larm. Det bästa är däremot om larmet är kopplat till ett larmbolag som därmed kan skicka väktare till platsen.

 • Överfall kopplat till kamera

För att skapa komplett säkerhet är det viktigt att de olika larmdelarna är integrerade. Det betyder exempelvis att ett överfallslarm är inkopplat på resterande säkerhetssystem. När larmet går kommer larmoperatörerna även se, via övervakningskameror, vad som händer i butiken och kan på detta sätt lättare sätta in rätt åtgärd. Eftersom detta då även sparas går det att gå tillbaka och titta på videomaterial i efterhand.

Välja bärbart överfallslarm utifrån funktion

Ovan nämns några av de vanligaste funktionerna på ett överfallslarm. Som visas finns ett flertal funktioner som ökar säkerheten och det är därmed viktigt att se över vilken slags säkerhet som önskas uppnås innan larmoperatör och larmenheter väljs. Visserligen skiljer det sig även i pris mellan olika alternativ – men det viktigaste är att skapa den säkerhet som krävs för att de anställda ska känna sig trygga.

Neuropsykiatriska tillstånd

Det mest vitala steg som måste tas för att bli av med sjukdomen är Neuropsykiatrin utvärdering. Utvärderingen är mycket viktig eftersom den måste följas av rätt terapi. Neuropsykiatri är den gren av medicinen som handlar om de psykologiska sjukdomar och störningar. Det handlar om de patienter som inte har någon annan sjukdom eller psykiska störningar alls och som försöker behandla de från grundorsaken och inte bara från symptomen. Det finns olika behandlingar tillgängliga för detta tillstånd men den mest populära och rekommenderade är psykoterapi.

Psykoterapi är ett av de bästa sätten att övervinna problemet. Det hjälper mycket i utvecklingen av patienten och hjälper honom också att hantera sin rädsla och ångest. Efter slutförandet av Neuropsykiatri utvärdering, finns även  diverse medicinska preparat att använda i syfte att kontrollera symtomen. När du har slutfört utvärderings- och terapisessionen för neuropsykiatri kan du ta de läkemedel som ordineras till dig av din rådgivare och symtomen kommer att kontrolleras. Neuropsykiatrisk utvärderingsinsats kommer att hjälpa läkarna att ge rätt diagnos och behandling av sin patient. Utredningskompaniet med flera tillhandahåller viktig fakta om utredning och behandlingsfrågor inom psykoterapi.

Infraröd bastu – ett alternativ på små ytor

Infraröd bastu - ett alternativ på små ytor

Att äga en infraröd bastu har blivit mer och mer populärt på senare år. Hälsofördelarna från de infraröda strålarna har varit kända sedan länge. De gör att värmen tränger djupare in i kroppen, vilket effektivt lindrar till exempel stelhet och spända och ömma muskler.

En annan fördel med att skaffa en infraröd bastu är ytan. I och med att de inte behöver ett klumpigt aggregat i sig, kan utrymmet optimeras. Värmepaneler kan monteras i sittplatser utan att vara i vägen, utan att kompromissa med effektiviteten.

På marknaden finns till exempel en byggsats som är 210 cm hög, 110 cm djup och 120 cm bred. Det här är tillräckligt för två personer, som kan ha benutrymme där ett bastuaggregat skulle ha varit. Även om det inte är enorma ytor som sparas, så kan det vara avgörande för den som inte har så mycket utrymme i hemmet att laborera med.

En annan fördel med en liten bastu är att det blir billigare. Inte bara i inköp, utan även i drift. En infraröd bastu är generellt redan billig i drift, och är den liten blir det i sammanhanget försvinnande små summor som läggs på elräkningen.

Köper man en liten infraröd bastu är det bra att ha höjden i åtanke. Många av de byggsatser som finns på marknaden tillverkas i Asien, och har en höjd på 190 cm. En total höjd på 190 cm innebär en invändig takhöjd på omkring 175 – 180 cm, vilket många svenskar anser vara för lågt. Nöjer du med dig den här takhöjden kan du dock spara en del på priset. De högre modellerna kostar inte bara mer att tillverka i material, utan kan även vara i en design som tillverkas i mindre skala, och därför bli något dyrare. Samtidigt är det något som ska tjäna dig under lång tid, så en god idé är givetvis tänka långsiktigt.

Vilka tillbehör kan ingå i paketen till en infraröd bastu?

Det här varierar givetvis. Många byggsatser kommer med många attiraljer. Till exempel kan följande ingå:

 • Ljudanläggning med en eller flera högtalare. Dessa kan ofta styras med Bluetooth.
 • Belysning på insida (läslampa till exempel) och spotlights på utsidan.
 • Kontrollpanel med LCD-display.
 • Timer- och Temperaturstyrning.
 • Luftrening och ventilationslucka.

Lycka till, till dig som funderar på att köpa en infraröd bastu!

3 olika former av parrådgivning- och terapi som finns i Stockholm

3 olika former av parrådgivning- och terapi som finns i Stockholm

Mycket bråk i vardagen eller oändlig tystnad som aldrig upphör? Det finns flera saker som kan tyda på att det finns en problematik i förhållandet. För många är det nödvändigt att söka hjälp för att lyckas ta sig ur det dåliga mönstret och då finns flera olika metoder. Nedan kan du läsa mer om 3 olika former av parrådgivning- och terapi som finns i Stockholm.

Parrådgivning i Stockholm

Parrådgivning är precis som det låter – rådgivning för par. Det är inte ovanligt att man stöter på både bättre men också sämre perioder i en relation och det kan vara skönt och effektivt att ta professionell samtalshjälp.

Man får till exempel hjälp med att förstå relationen bättre, samt med hjälp av utomstående ögon lokalisera vad det egentligen är som gör att det inte fungerar. Parrådgivning i Stockholm med omnejd finns bland annat att hitta hos kommunens familjerådgivning men det finns också många privata utförare som erbjuder parrådgivning i Nacka som Täby.

EFT Parterapi

EFT är en ganska ny behandlingsform när det gäller parrådgivning och terapi och det finns att hitta på flera platser i Stockholm. EFT står för ”Emotionellt fokuserad terapi” och här arbetar man mycket med att förbättra parets samspelsmönster och vikten av att förstå varandras reaktioner och känslor. EFT bidrar bland annat till:

 • Kartläggning av problemet
 • Bättre kommunikation
 • Bättre förståelse för varandra

IBCT

Detta är en väl beprövad metod som visat sig vara effektiv när det kommer till parrådgivning—och terapi. IBCT står för Integrative Behaviour Couples Therapy och enkelt förklarat kan man säga att det är en kombination av den vanliga KBTn och acceptansarbete.

I en relation är det oerhört viktigt med acceptans hur olika man än är. Det är viktigt att kunna se saker för vad dom är utan att lägga onödiga värderingar i det. I IBCT görs alltid en grundlig beteendeanalys för att kartlägga problemen.

Vad ska man välja?

Det kan vara svårt att veta vilken form av parrådgivning- eller terapi man ska välja men ett bra första steg är att tillsammans läsa på om olika metoder. Fundera också på vad som förväntas – behövs bara några samtal för att lätta på hjärtat eller är det nödvändigt med beteendeförändringar hos en eller båda parter? Enkel parrådgivning finns i Stockholm, lika väl som psykodynamiska former.

Välja rätt utförare av parterapi i Stockholm

Välja rätt utförare av parterapi i Stockholm

Under 2020 fanns det 25 utförare av familjerådgivning och parterapi inom Stockholm Stad. Det är därmed företag som har tecknat avtal för att kunna utföra denna hjälp till kommunens invånare. Utöver dessa kan även alla andra psykologer, samtalsterapeuter och coacher anlitas. Det som skiljer är däremot att hos de som inte är utförare behöver fullt pris behöver betalas vilket ofta är närmare dubbelt så dyrt som om parterapi väljs hos en utförare som har avtal.

Se alla utförare av parterapi i Stockholm

Samtliga 20 utförare finns listade under socialstöd på Stockholms hemsida. Här nämns även att familjerådgivning, som ges via dessa utförare, vänder sig till ”par, föräldrar och familjer”. Familjerådgivning är alltså ett brett begrepp där parterapi är en av inriktningarna.

Via hemsidan går det att söka på namn, om det ska vara kommunal eller privat samt inom vilket område som hjälpen önskas, exempelvis Farsta, Norrmalm eller Älvsjö. Därefter kan de aktörer filtreras fram som erbjuder passande hjälp. Bokning kan ske direkt med utförare alternativt via Familjerådgivningen.

Vad skiljer dem åt?

 • Behandlingsmetodik

Är det viktigt att samtalet förs enligt en viss metodik, exempelvis kognitiv beteendeterapi, bör detta kontrolleras i förväg. Det finns en rad olika behandlingsformer och många som går på parterapi har inte någon specifik åsikt om vilken metod som används – bara resultatet blir bra. För andra är det mycket viktigt att det sker med en metod som de tidigare har god erfarenhet av.

 • Läge

Har ni svårt att hinna med parterapi i vardagen? Välj en plats nära hemma eller nära era jobb. Läget kan vara helt avgörande för att det blir av.

 • Öppettider

Många har öppet under vanliga kontorstider – andra har öppet även sent på kvällen. I likhet med att läge kan vara helt avgörande så kan även öppettiderna vara det. Det viktigaste är att parterapin blir av.

 • Språk

I Stockholm finns parterapi på ett stort antal språk. Det går även att ha terapi med tolk men det blir inte exakt samma dynamik som när deltagarna kan prata med varandra utan att översättning behöver ske.

Att få parterapi på arabiska, finska eller engelska är inte någon svårighet då det finns flera utförare som erbjuder detta.

 • Inriktning

Är det en utförare som främst vänder sig till familjer eller även par? Delvis kan detta även avgöra vilken utförare som väljs.

Kontorsstädning Hägersten

Kontorsstädning Hägersten

Ett rent och fräscht kontor är A och O för allas trevnad. Om kontoret är smutsigt, stökigt, rörigt och sunkigt blir det svårt att koncentrera sig på arbetet. Dock kan det vara svårt att hinna med städning av kontoret, särskilt om ni har en större lokal. Då kan det vara aktuellt att anlita kontorsstädning i Hägersten. När du anlitar ett städföretag för kontorsstädning kan du välja hur ofta firman ska komma. Många arbetsplatser, exempelvis i butiker, behöver städning varje dag för att kunna presentera sin butik på bästa sätt. Andra verksamheter, exempelvis kontorslandskap, behöver också städning men inte lika grundlig dagligen. Istället kanske man väljer två eller tre dagar i veckan då kontoret städas mer utförligt.

Så går det till

Alla städfirmor har naturligtvis sina egna upplägg men i regel går det till så här när du anlitar kontorsstädning i Hägersten:

 1. Först utförs en kontroll av den eller de lokaler som ska städas. På så vis kan firman lättare beräkna tidsåtgång och om det är något särskilt att tänka på, exempelvis trappstädning eller liknande.
 2. Därefter gör städfirman ett schema, här skrivs det ned vilka städmoment som ska utföras, vilka dagar och vilka tider de ska komma och liknande.

När du anlitar firman har du rätt att veta vilket pris de tar. Många städföretag har dock inte fastpriser utan tar istället betalt i timmen. Du får självklart veta timpriset innan samt en uppskattning om ungefär hur lång tid det kommer ta att städa.

Låt proffsen ta itu med städningen

På många arbetsplatser är det personalen som turas om med städningen. Tyvärr brukar de inte ha tillräckligt lång tid på sig. Detta resulterar ofta i att städningen blir lidande, allt hinns inte med. Dessutom brukar städningen av kontoret inte vara personalens favoritsyssla. Man orkar inte göra det lilla extra eftersom man har annat jobb att ta hand om. Det är bättre att anlita kontorsstädning i Hägersten från ett professionellt städföretag.

Kontakta ett par olika städföretag redan idag och begär offert från samtliga. Jämför priset men även recensionerna och deras omdömen. Detta är i slutändan det viktigaste, att företaget arbetar professionellt.