Behöver jag verkligen teckna en hästförsäkring?

En vanlig fråga som många hästägare ställer sig är huruvida man verkligen behöver teckna en hästförsäkring. Det korta svaret är att det finns goda skäl att göra detta i de allra flesta fall. Detta gäller oavsett om du har en framstående tävlingshäst eller mer rider omkring därhemma som en trevlig hobby. Läs vidare för att få mer information!

De flesta skulle hålla med om att dyrare hästar bör försäkras

De allra flesta hästintresserade personer skulle förmodligen hålla med om att de allra dyraste hästarna utan tvekan bör försäkras. Några exempel på de hästar som därmed betingar en hästförsäkring är värdefulla travhästar samt eftertraktade avelshästar. För ägare till sådana hästar är försäkringen en förhållandevis liten avgift jämfört med den kostnad som skulle uppstå om hästen skadade sig eller blev sjuk.

Men de allra flesta hästar är en ganska stor investering räknat i kronor och ören. Därför kan det vara värt för majoriteten av alla hästägare att faktiskt teckna en försäkring. För även om din häst kanske inte är en viktig inkomstkälla för dig skulle det ändå kännas tungt om någonting skulle hända med hästen.

Förtjänar verkligen även dotterns lilla ponny en hästförsäkring?

Vi har alltså kommit fram till att de allra flesta hästägare bör teckna en hästförsäkring för sin häst. Men var drar man då gränsen? Är det verkligen lönt att försäkra en häst som bara kommer ut lite grann på helgerna för att plocka några prisrosetter på lokala tävlingar? Eller hästen som främst hänger i trädgården på baksidan av huset? Eller dotterns lilla shetlandsponny?

Generellt sett kan du resonera ungefär i dessa banor:

 • Hästar är stora investeringar som kostar mycket pengar. En häst är en stor ekonomisk investering, oavsett inköpspris.
 • De flesta är överens om att majoriteten av alla hästar bör försäkras. Många personer skulle hålla med om att även hästar som inte drar in särskilt stora pengar bör försäkras.
 • Du lägger sannolikt en hel del pengar på andra hästrelaterade utgifter. Hästen kostar även mycket pengar i underhåll och försäkringen behöver inte vara den största kostnaden.

Mot bakgrund av detta kan det vara värt att överväga att ändå teckna en försäkring.

Bästa olycksfallsförsäkringen har…

Vad skiljer sig mellan olika olycksfallsförsäkringar och vad kännetecknar därmed den bästa olycksfallsförsäkringen? Här listas några av de viktigaste punkterna (utan inbördes ordning).

 • Försäkringsbelopp
  Försäkringsbelopp är hur stort belopp som försäkringen maximalt kan betala ut under ett försäkringsår. Det är självklart sällan som hela detta belopp uppnås men det är viktigt med god marginal. En vanlig nivå är 500 000 kr till 1 000 000 kr.
 • Ekonomisk och Medicinsk invaliditet
  Den bästa olycksfallsförsäkringen ger ersättning både vid ekonomisk och medicinsk invaliditet. Det som skiljer dessa två är följande:
  Ekonomisk invaliditet är nedsatt förmåga att kunna utföra jobb. En person som har ett handikapp har nämligen statistiskt svårare att få ett arbete.
  Medicinsk invaliditet ersätter för personskador som förväntas ge men för livet. Detta alltså för bestående men även om de inte påverkar din möjlighet att jobba.
 • Ingen sänkning av försäkringsbeloppet
  Det finns bolag som sänker försäkringsbeloppet med en viss procent per år efter att personen uppnått en viss ålder. Även om det inte behöver vara stora sänkningar så är det ju sämre än om beloppsnivån kvarstår på samma nivå under hela livet.
 • Har få undantag
  Alla försäkringar har undantag, dvs. tillfällen då ersättning inte kan betalas ut. Det är viktigt att även läsa information kring undantagen för att förstå vad försäkringsbolagen ställer för krav. Ett exempel är att det ofta finns undantag för ”riskabla sporter” så som fallskärmshoppning eller bergsklättring.

Finns det dåliga olycksfallsförsäkringar?

Nej, i Sverige finns ett mycket starkt konsumentskydd och krav på försäkringsbolagen. Väljs något av de större och välkända varumärkena kommer ett bra ekonomiskt skydd att nås. Den som däremot vill jämföra och välja den absolut bästa olycksfallsförsäkringen behöver utgå från det egna behovet och se till vid vilka tillfällen som ersättning kan ges och hur stort belopp som då kan betalas ut. Det är nämligen de två punkterna som skiljer mellan försäkringsbolagen – vilket även återspeglas i dess premier.

Bästa olycksfallsförsäkringen är den som tecknas – att stå utan försäkring kan innebära mycket stora ekonomiska förluster!

Bästa olycksfallsförsäkringen omfattar sjukvård!

Det är möjligt att teckna en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring. De allra flesta tecknar däremot en sjukvårds- och olycksfallsförsäkring. Detta både för att det blir billigare och för att det är enklare att ha detta skydd inom samma försäkringsavtal.

Oavsett val bör alltid ett ekonomiskt skydd finnas för både olyckshändelser och sjukdomar. Det finns en hel del som tror att olycksfallsförsäkringen även ger ersättning vid olika sjukdomar och diagnoser men så är alltså inte fallet.