Billig kattförsäkring – vad man bör tänka på

Att skaffa en kattförsäkring är viktigt för att skydda sig mot oväntade veterinärkostnader. Många erbjuder billig kattförsäkring, men det kan vara svårt att veta vad som faktiskt ingår och om det är värt priset. Här är några saker att tänka på när du letar efter en billig kattförsäkring.

Det första du bör titta på är självrisken. En lägre självrisk innebär att du får mer ersättning vid skada, men premien blir också högre. En högre självrisk ger en billigare premie, men du får betala mer ur egen ficka vid skada. Jämför också ersättningsnivåerna – hur mycket ersätter försäkringen för olika behandlingar och operationer? Vissa billiga kattförsäkringar har låga maximala ersättningsnivåer, vilket kan innebära att du ändå får betala en stor del själv.

Kontrollera vilka skador och sjukdomar som ingår

De flesta kattförsäkringar ersätter olycksfall och akuta skador. Men alla sjukdomar brukar inte ingå i billig kattförsäkring. Jämför vad som ingår – täcker försäkringen exempelvis cancer, diabetes, tandvård eller ledproblem? Ju fler sjukdomar som omfattas, desto bättre är försäkringen. Men det höjer också priset.

En del billiga kattförsäkringar har en karenstid. Det innebär att försäkringen inte gäller för sjukdomar som uppstår inom en viss tid efter att försäkringen tecknats. Ofta är karensen 2-6 månader. Har din katt redan veterinärvårdskostnader kan det vara värt att välja en försäkring utan karens, även om priset är något högre.

Är försäkringen prisvärd över tid?

Jämför inte bara priset per månad, utan räkna också på vad försäkringen skulle kosta över flera år. En billig premie är inte alltid det bästa alternativet i längden, om ersättningsnivåerna är låga eller självrisken hög. Kostnaden kan snabbt bli högre än för en dyrare försäkring med bättre villkor. Utöver själva veterinärvården brukar kattförsäkringar även kunna ersätta rehabilitering, mediciner, jourbesök och ibland även förebyggande tandvård. Jämför vad som ingår och välj en försäkring som passar dina behov. Vissa erbjuder även ersättning vid omplacering eller avlivning om katten blir allvarligt sjuk.

Jämför betyg och omdömen

Läs vad andra kunder tycker om försäkringen innan du bestämmer dig. Hur är försäkringsbolaget på att hantera skadeärenden och betala ut ersättning? En billig premie är inte värd mycket om du inte får den ersättning du behöver. Jämför betyg och omdömen för att välja en pålitlig kattförsäkring. Genom att noga jämföra självrisker, ersättningsnivåer, villkor och omdömen hittar du en billig kattförsäkring som ger bra valuta för pengarna. Det viktiga är att försäkringen täcker dina behov och ger trygghet om olyckan skulle vara framme. Med rätt försäkring kan du spara stora belopp om din katt behöver dyr veterinärvård.

Nyckelfaktorer att överväga när du letar efter en billig hundförsäkring

Att teckna en hundförsäkring är en viktig del av att vara en ansvarsfull hundägare. Försäkringen ger dig ekonomiskt skydd om din hund skulle råka ut för en olycka eller bli sjuk. Men att hitta en billig hundförsäkring som samtidigt ger ett bra skydd kan vara en utmaning.

Detta kan du tänka på när du ska teckna en billig hundförsäkring

Några viktiga faktorer att tänka på när du letar efter en prisvärd hundförsäkring är bland annat:

 • Försäkringsskydd. En billig hundförsäkring kan vara lockande att teckna, men kom ihåg att försäkringsskyddet är det viktigaste. Försäkra dig om att den försäkring du väljer täcker de viktigaste områdena såsom sjukdom och olycksfall, ansvarsförsäkring och livförsäkring. Du bör se till att din försäkring täcker både sjukdom och olycksfall, så att du får ekonomiskt stöd om din hund skulle råka ut för något oförutsett. En ansvarsförsäkring täcker däremot eventuella skador eller skador som din hund kan orsaka på andra människor eller egendom. Och en livförsäkring ger dig en ekonomisk kompensation om din hund skulle avlida.
 • Jämför priser och självrisker. Priset på en hundförsäkring varierar beroende på försäkringsskydd, självrisk och försäkringsbolag. Jämför priser och självrisknivåer från olika försäkringsbolag för att hitta en försäkring som passar din budget. Tänk på att en lägre självrisk oftast innebär en högre månadskostnad och vice versa.
 • Flexibilitet. Se till att den försäkring du väljer erbjuder flexibilitet. Det kan innebära att du kan anpassa försäkringsskyddet och självrisken efter dina behov, eller att du enkelt kan avsluta eller göra ändringar i försäkringen.
 • Ålders- och rasbegränsningar. Vissa försäkringsbolag har begränsningar för olika raser och åldrar för sina hundförsäkringar. Kontrollera om det finns några begränsningar som kan påverka din hund och om det finns några undantag för specifika hälsoproblem.
 • Försäkringsbolagets rykte och kundservice. Även om priset är en viktig faktor, är det också viktigt att välja ett försäkringsbolag med gott rykte och bra kundservice. Läs omdömen och recensioner från andra hundägare för att få en uppfattning om hur försäkringsbolaget till exempel hur snabbt de betalar ut ersättningar.
 • Försäkringsperiod och villkor. Läs igenom försäkringsvillkoren noggrant innan du tecknar en försäkring. Kontrollera om det finns några begränsningar gällande försäkringsperioden och vad som krävs för att förnya försäkringen.

Behöver jag verkligen teckna en hästförsäkring?

En vanlig fråga som många hästägare ställer sig är huruvida man verkligen behöver teckna en hästförsäkring. Det korta svaret är att det finns goda skäl att göra detta i de allra flesta fall. Detta gäller oavsett om du har en framstående tävlingshäst eller mer rider omkring därhemma som en trevlig hobby. Läs vidare för att få mer information!

De flesta skulle hålla med om att dyrare hästar bör försäkras

De allra flesta hästintresserade personer skulle förmodligen hålla med om att de allra dyraste hästarna utan tvekan bör försäkras. Några exempel på de hästar som därmed betingar en hästförsäkring är värdefulla travhästar samt eftertraktade avelshästar. För ägare till sådana hästar är försäkringen en förhållandevis liten avgift jämfört med den kostnad som skulle uppstå om hästen skadade sig eller blev sjuk.

Men de allra flesta hästar är en ganska stor investering räknat i kronor och ören. Därför kan det vara värt för majoriteten av alla hästägare att faktiskt teckna en försäkring. För även om din häst kanske inte är en viktig inkomstkälla för dig skulle det ändå kännas tungt om någonting skulle hända med hästen.

Förtjänar verkligen även dotterns lilla ponny en hästförsäkring?

Vi har alltså kommit fram till att de allra flesta hästägare bör teckna en hästförsäkring för sin häst. Men var drar man då gränsen? Är det verkligen lönt att försäkra en häst som bara kommer ut lite grann på helgerna för att plocka några prisrosetter på lokala tävlingar? Eller hästen som främst hänger i trädgården på baksidan av huset? Eller dotterns lilla shetlandsponny?

Generellt sett kan du resonera ungefär i dessa banor:

 • Hästar är stora investeringar som kostar mycket pengar. En häst är en stor ekonomisk investering, oavsett inköpspris.
 • De flesta är överens om att majoriteten av alla hästar bör försäkras. Många personer skulle hålla med om att även hästar som inte drar in särskilt stora pengar bör försäkras.
 • Du lägger sannolikt en hel del pengar på andra hästrelaterade utgifter. Hästen kostar även mycket pengar i underhåll och försäkringen behöver inte vara den största kostnaden.

Mot bakgrund av detta kan det vara värt att överväga att ändå teckna en försäkring.

Bästa olycksfallsförsäkringen har…

Vad skiljer sig mellan olika olycksfallsförsäkringar och vad kännetecknar därmed den bästa olycksfallsförsäkringen? Här listas några av de viktigaste punkterna (utan inbördes ordning).

 • Försäkringsbelopp
  Försäkringsbelopp är hur stort belopp som försäkringen maximalt kan betala ut under ett försäkringsår. Det är självklart sällan som hela detta belopp uppnås men det är viktigt med god marginal. En vanlig nivå är 500 000 kr till 1 000 000 kr.
 • Ekonomisk och Medicinsk invaliditet
  Den bästa olycksfallsförsäkringen ger ersättning både vid ekonomisk och medicinsk invaliditet. Det som skiljer dessa två är följande:
  Ekonomisk invaliditet är nedsatt förmåga att kunna utföra jobb. En person som har ett handikapp har nämligen statistiskt svårare att få ett arbete.
  Medicinsk invaliditet ersätter för personskador som förväntas ge men för livet. Detta alltså för bestående men även om de inte påverkar din möjlighet att jobba.
 • Ingen sänkning av försäkringsbeloppet
  Det finns bolag som sänker försäkringsbeloppet med en viss procent per år efter att personen uppnått en viss ålder. Även om det inte behöver vara stora sänkningar så är det ju sämre än om beloppsnivån kvarstår på samma nivå under hela livet.
 • Har få undantag
  Alla försäkringar har undantag, dvs. tillfällen då ersättning inte kan betalas ut. Det är viktigt att även läsa information kring undantagen för att förstå vad försäkringsbolagen ställer för krav. Ett exempel är att det ofta finns undantag för ”riskabla sporter” så som fallskärmshoppning eller bergsklättring.

Finns det dåliga olycksfallsförsäkringar?

Nej, i Sverige finns ett mycket starkt konsumentskydd och krav på försäkringsbolagen. Väljs något av de större och välkända varumärkena kommer ett bra ekonomiskt skydd att nås. Den som däremot vill jämföra och välja den absolut bästa olycksfallsförsäkringen behöver utgå från det egna behovet och se till vid vilka tillfällen som ersättning kan ges och hur stort belopp som då kan betalas ut. Det är nämligen de två punkterna som skiljer mellan försäkringsbolagen – vilket även återspeglas i dess premier.

Bästa olycksfallsförsäkringen är den som tecknas – att stå utan försäkring kan innebära mycket stora ekonomiska förluster!

Bästa olycksfallsförsäkringen omfattar sjukvård!

Det är möjligt att teckna en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring. De allra flesta tecknar däremot en sjukvårds- och olycksfallsförsäkring. Detta både för att det blir billigare och för att det är enklare att ha detta skydd inom samma försäkringsavtal.

Oavsett val bör alltid ett ekonomiskt skydd finnas för både olyckshändelser och sjukdomar. Det finns en hel del som tror att olycksfallsförsäkringen även ger ersättning vid olika sjukdomar och diagnoser men så är alltså inte fallet.