Behöver jag verkligen teckna en hästförsäkring?

En vanlig fråga som många hästägare ställer sig är huruvida man verkligen behöver teckna en hästförsäkring. Det korta svaret är att det finns goda skäl att göra detta i de allra flesta fall. Detta gäller oavsett om du har en framstående tävlingshäst eller mer rider omkring därhemma som en trevlig hobby. Läs vidare för att få mer information!

De flesta skulle hålla med om att dyrare hästar bör försäkras

De allra flesta hästintresserade personer skulle förmodligen hålla med om att de allra dyraste hästarna utan tvekan bör försäkras. Några exempel på de hästar som därmed betingar en hästförsäkring är värdefulla travhästar samt eftertraktade avelshästar. För ägare till sådana hästar är försäkringen en förhållandevis liten avgift jämfört med den kostnad som skulle uppstå om hästen skadade sig eller blev sjuk.

Men de allra flesta hästar är en ganska stor investering räknat i kronor och ören. Därför kan det vara värt för majoriteten av alla hästägare att faktiskt teckna en försäkring. För även om din häst kanske inte är en viktig inkomstkälla för dig skulle det ändå kännas tungt om någonting skulle hända med hästen.

Förtjänar verkligen även dotterns lilla ponny en hästförsäkring?

Vi har alltså kommit fram till att de allra flesta hästägare bör teckna en hästförsäkring för sin häst. Men var drar man då gränsen? Är det verkligen lönt att försäkra en häst som bara kommer ut lite grann på helgerna för att plocka några prisrosetter på lokala tävlingar? Eller hästen som främst hänger i trädgården på baksidan av huset? Eller dotterns lilla shetlandsponny?

Generellt sett kan du resonera ungefär i dessa banor:

  • Hästar är stora investeringar som kostar mycket pengar. En häst är en stor ekonomisk investering, oavsett inköpspris.
  • De flesta är överens om att majoriteten av alla hästar bör försäkras. Många personer skulle hålla med om att även hästar som inte drar in särskilt stora pengar bör försäkras.
  • Du lägger sannolikt en hel del pengar på andra hästrelaterade utgifter. Hästen kostar även mycket pengar i underhåll och försäkringen behöver inte vara den största kostnaden.

Mot bakgrund av detta kan det vara värt att överväga att ändå teckna en försäkring.