Användarvänliga hemlarm hjälper dig att stoppa tjuven

Med dagens moderna teknik är de flesta hemlarm enkla att använda och effektiva när det gäller brottsprevention. Det finns flera sätt att kontrollera så att ditt hemlarm kommer från en seriös aktör i säkerhetsbranschen.

Hemlarm fungerar preventivt eftersom en inbrottstjuv som ser ett meddelande om att huset är utrustat med ett larm vore dum om hen försökte bryta sig in. Idag är de flesta hemlarm enkla att använda och mycket tillförlitliga när det gäller tekniken. Många larmsystem bygger på rörelsesensorer och kameraövervakning. Ofta kan du utöka ditt hemlarm i efterhand, med till exempel fler kameror eller sirener.

Vissa hemlarm fungerar över WiFi medan andra även fungerar över mobilnätet med 3G eller 4G. En del hemlarm installeras av företaget medan andra är upp till dig själv att installera. Om ett företag installerar hemlarmet så är det ofta kopplat till ett abonnemang och kommer att avinstalleras om du avslutar abonnemanget. Många av dagens hemlarm styrs och sköts via en applikation i mobiltelefonen. Ett exempel på hur ett hemlarm av den här typen kan fungera är att du vid aktivering av larmet får en notis i din mobil med en bild av vad som utlöste larmet. Från mobilen får du sedan olika val som att stänga av hemlarmet, ringa till larmcentralen eller kontakta 112.

Många seriösa aktörer i säkerhetsbranschen

Som i många andra branscher finns det en del fula fiskar även i säkerhetsbranschen. Hemlarm är en stor marknad men de flesta aktörer är trots detta seriösa och pålitliga. En bra sak när du införskaffar ett hemlarm kan vara att kontrollera om Polisen godkänt larminstallatören. Du kan även kolla om företaget är medlem i branchorganisationen Säkerhetsbranschen eller rekommenderas av Stöldskyddsföreningen, vilket kan vara tecken på att det är en seriös aktör. En annan certifiering i branschen är SBSC, vilket är svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. En grej att tänka på när du installerar ett hemlarm är att kolla om larmsystemet har någon backup för om det skulle inträffa ett strömavbrott. Annars kan du vara ganska säker på att inbrottstjuven inte går ett sådant tillfälle förbi när det varit strömavbrott i ditt bostadsområde.