Trådlöst överfallslarm för butik – Funktioner

I butiker är det vanligt med både fastmonterat och trådlöst överfallslarm. Detta utifrån att de har olika fördelar för de anställda som arbetar på arbetsplatsen. Framförallt hittas flera unika funktioner på ett trådlöst överfallslarm.

Följande funktioner kan hittas på dessa larm, alla har däremot inte samtliga funktioner.

  • Tvåvägskommunikation mellan de olika enheterna

Med tvåvägskommunikation menas att två personer kan kommunicera via enheterna. Detta i likhet med hur walkie-talkie fungerar. Fördelen är därmed att det går att förtydliga vilken hjälp som behövs även när det inte är akutsituation. Det kan även vara en säkerhetsfunktion så att rätt hjälp påkallas.

  • Lokalisering – både ute och inne

Överfallslarm som används i butiker kommer framförallt att användas inomhus. Men det räcker med en lite större butik för att det ska bli svårt att tydligt lokalisera var hjälpen behövs. Att då ha ett lokaliseringssystem (kan exempelvis gå på Wifi) skapar en tydlighet. Om överfallslarmet även ska användas utomhus kan lokalisering ske med GPS.

  • Personsökare

Ett larm består generellt av en mindre dosa med en knapp som trycks in vid överfall. Men genom att även koppla in personsökare (samt tvåvägskommunikation) kommer enheten få betydligt fler användningsområden.

  • Larm som ger hjälp

Vilka får meddelande om ett överfall sker? Det finns enklare överfallslarm för butiksanställda som innebär att enbart de övriga anställda får larm. Det bästa är däremot om larmet är kopplat till ett larmbolag som därmed kan skicka väktare till platsen.

  • Överfall kopplat till kamera

För att skapa komplett säkerhet är det viktigt att de olika larmdelarna är integrerade. Det betyder exempelvis att ett överfallslarm är inkopplat på resterande säkerhetssystem. När larmet går kommer larmoperatörerna även se, via övervakningskameror, vad som händer i butiken och kan på detta sätt lättare sätta in rätt åtgärd. Eftersom detta då även sparas går det att gå tillbaka och titta på videomaterial i efterhand.

Välja bärbart överfallslarm utifrån funktion

Ovan nämns några av de vanligaste funktionerna på ett överfallslarm. Som visas finns ett flertal funktioner som ökar säkerheten och det är därmed viktigt att se över vilken slags säkerhet som önskas uppnås innan larmoperatör och larmenheter väljs. Visserligen skiljer det sig även i pris mellan olika alternativ – men det viktigaste är att skapa den säkerhet som krävs för att de anställda ska känna sig trygga.