När vårdnadstvist är enda alternativet bör du inte stå ensam

När vårdnadstvist är enda alternativet bör du inte stå ensam

En vårdnadstvist är ofta mycket slitsam och påverkar hela livssituationen. Det allra viktigaste är att man inte står ensam. Att man har vänner, släkt och anhöriga man kan vända sig till för att få stöd. Detta oavsett vad resultatet blir av tvisten.

Varje år sker ett par tusen vårdnadstvister kring vem som ska vårdnaden över barnen. Med vårdnadstvist menas då att konflikten är så stor att man valt att ta det till en domstol som får besluta i frågan. De flesta tvister löser man däremot tillsammans eller med hjälp av en medlare av något slag.

Oavsett om det går till domstol eller om man löser tvisten med hjälp av en advokat behövs psykologiskt stöd genom processen. Låt dig inte dras in i en konflikt utan att vara beredd på att möta det som kommer. Även om barnets mamma eller pappa är i tvist med dig så ska det inte helt och hållet få påverka hela livet.

Att köra ”strutstaktiken” är knappast något som kan rekommenderas. Däremot är det många som väljer det för att det känns för jobbigt att stå upp för sina åsikter och rättigheter. Man förskjuter problemet och väljer att inte göra något alls. Men du är i en konflikt och du behöver därmed acceptera detta och kämpa framåt. Men inte ensam.

Se över vilka som kan hjälpa och stödja på vägen framåt. För det första handlar det om att hitta en advokat eller annan jurist. Helst av allt en som har erfarenhet av vårdnadstvister. En del advokater har till och med specialiserat sig mot just denna inriktning. Många gånger kan du då även hänvisa till advokaten istället för att gå in i känslofulla diskussioner med exet.

Bestäm dig även för vilka du ska prata med om er vårdnadstvist och vilka som ska ställas utanför konflikten. Det är väldigt lätt att prata med alla och allt. Man söker efter hjälp, stöd och vägar framåt. Men det finns ingen anledning att alla ska veta alla detaljer. Att du är i en vårdnadstvist kan du vara öppen med men sedan är det ett par personer som du berättar mer för.

Sedan handlar det även om att sätta gränser. Tvisten handlar om era barn – men barnen har inte med saken att göra. Det är inte helt enkelt att skilja på tvisten och människorna i den men det är nödvändigt.