Gå HLR-utbildning i Göteborg – rädda liv

Gå HLR-utbildning i Göteborg - rädda liv

Tyvärr drabbas många människor varje år av hjärtstopp och en stor del av dessa avlider också. Detta gäller särskilt om hjärtstoppet har skett utanför sjukhusmiljö, det vill säga utan sjukvårdsutbildad personal och nödvändiga apparater. För att öka chanserna att överleva ett hjärtstopp är det av yttersta vikt att den drabbade erhåller hjälp omgående. För att man då ska kunna hjälpa till på bästa sätt är det viktigt att ha rätt utbildning, vilket man kan erhålla genom en HLR-utbildning i Göteborg. Dessutom ökar överlevnaden med upp till fem gånger om en hjärtstartare används i avvaktan på ambulans. Detta är något som den enskilde faktiskt kan hjälpa till med då publika hjärtstartare finns på många olika ställen i samhället. Under 2000-talet har antalet hjärtstartare ökat och dessa återfinns i bland annat simhallar, företag och shoppingcenter. Dagens hjärtstartare är dessutom självinstruerande för att underlätta den som hjälper den drabbade.

Att gå en kurs i HLR

Genom att gå en HLR-utbildning i Göteborg kommer du få den utbildning som krävs för att du ska kunna känna sig trygg i en uppkommen nödsituation. Oftast används olika hjälpmedel såsom dockor i undervisningen för att göra situationen mer verklighetstrogen. Ofta används även hjärtstartare för att du ska bli bekväm med att använda en sådan. Kursen tar oftast inte särskilt lång tid, runt en timme eller ett par timmar, vilket är väl investerad tid. Kunskaperna man erhåller genom en HLR-utbildning kan faktiskt rädda liv.

Det som är viktigt inom HLR är dock att våga använda det i de situationer som kräver det. Dessutom är människan konstruerad på ett sådant sätt att man glömmer bort kunskap efter ett tag om det inte används. Därför bör man repetera de kunskaper man erhållit genom HLR-utbildning för att bli säker och trygg med att använda det. Man bör därför repetera HLR minst en gång per år för att hålla kunskaperna fräscha. Många olika organisationer och företag anordnar kurser och HLR-utbildningar i Göteborg. Då det är ett företag som är i behov av utbildning inom HLR, kan till exempel företagshälsovården ofta hjälpa till. Det finns också affischer, böcker och filmer man kan köpa och sätta upp där man anser att det behövs.

Läs mer om utbildningarna på hlrutbildninggöteborg.se.