Kameraövervakning – ett tryggt val

Kameraövervakning – ett tryggt val

Förr i tiden så användes kameraövervakning främst på post- och bankkontor, i butiker och på bilparkeringar. Under senare år har dock kameraövervakning blivit allt mer utbredd och förekommer idag även på skolor, torg, företag och i stadskärnor.
En omfattande internationell studie visar att kameraövervakning faktiskt förebygger brott, i genomsnitt minskar brottsligheten med 16 % i områden där kameror sätts upp.

Hur effektiv är kameraövervakning?

Kameraövervakning har visat sig vara synnerligen effektiv på parkeringsplatser, där kan brottsligheten sjunka med upp till 50% om man sätter upp en kamera. Kameraövervakning har visat sig vara lite mindre effektiv i stadskärnor, i utsatta bostadsområden och i kollektivtrafiken. Kameraövervakning är dock alltid mest effektiv om den genomförs tillsammans med andra brottsförebyggande åtgärder, till exempel inhägnad, lås, väktare, grannsamverkan och olika sociala projekt.

Olika typer av kameraövervakning

Det finns väldigt många modeller att välja mellan när man ska installera kameraövervakning och det är mycket du som konsument behöver ta ställning till. Det finns synliga och dolda kamerasystem som kan installeras inomhus eller utomhus. Behöver man en kamera som kan filma i mörker så måste man köpa en speciell modell som har mörkerseende. Du måste också bestämma hur mycket pengar du är beredd att satsa i ditt kameraövervakningssystem.

Vad säger lagen om kameraövervakning?

Det finns en speciell lag som reglerar allting som har med kameraövervakning att göra. Vill du sätta upp kameror på en allmän plats där det finns människor så måste du ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen. Butiker är undantaget från denna regel och behöver bara skicka in en anmälan om att man planerar att sätta upp övervakningskameror.

Kameraövervakning av till exempel företag, trappuppgångar i flerfamiljshus etc faller utanför dessa regler och du behöver alltså inte ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Oavsett var kameraövervakningen sker så måste man sätta upp tydliga skyltar och dekaler om att kameraövervakning pågar på övervakningsplatsen.

Hur används bildmaterialet?

Bildmaterialet får endast användas för att förebygga eller utreda brott och för att förebygga olyckor. Man får till exempel inte sätta upp videokameror på en arbetsplats för att kunna kontrollera hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter. Om en person på en arbetsplats misstänks för ett konkret brott kan filmerna användas som ett led i polisutredningen. Man får heller inte sprida det inspelade materialet på till exempel sociala medier, endast polisen har rätt att ta del av filmerna. Det är heller inte lagligt att skicka ut bilder till sina vänner via epost eller dela via olika chattar som Whatsapp eller Messenger.