Svenskdesignad säkerhetsdörr

Oönskade besök är någonting som varje år drabbar hushåll runt om i världen. Inbrott är ett stort övertramp på någons integritet och följderna är sällan bara en fråga om stöld. Det krävs visst arbete för att komma över det faktum att någon gått omkring i ens hem och tagit för sig av vad de önskat. För att hindra dessa inbrott har säkerhetsdörrar utformats. Initialt var detta robusta dörrar som inte var direkt smakfulla även om de erbjöd säkerhet. Över tid hann designen ikapp och man kan i nuläget hitta en hel del säkerhetsdörrar som håller både för öga och borr. För att slippa inbrott och samtidigt ha en vacker dörr, kan dessa vara rätt för bostaden.

Woodsteel är en av de nyaste alternativen när det kommer till svenskdesignade säkerhetsdörrar. Företaget med samma namn har lång erfarenhet av säkerhetsdörrar och är representant för Torterolo&re samt Mottura i norra Europa. Woodsteel är den svenskdesignade säkerhetsdörren som är resultatet av alla år inom dörrar. För att kunna platsa i en hård konkurrens har den inte sparat in på någonting vad gäller funktion och estetik. I och med att företaget är delaktiga i hela arbetet finns dock en möjlighet till kostnadskontroll. Detta innebär att Svenska konsumenter kan köpa en säkerhetsdörr till bra pris och rätt nivå.

Trä och stålkonstruktion

För att en dörr skall vara säker och kunna stå emot även ordentliga försök till inbrott behöver det finnas ett ordentligt lås. De som används i Woodsteel har visat sig kunna stå emot det mesta som det kan tänkas utsättas för. Vidare behöver såväl konstruktion som dörr ha material som kan hantera varje ansträngning. Denna säkerhetsdörr har en stomme av stål. Den har även brandisolering, gips och manganplåt. Resultatet är en dörr som inte bara kan stå upp mot inbrottstjuvar utan som också erbjuder brandsäkerhet! För utseendet har konstruktionen en yta av äkta trä. Denna kan anpassas fullt ut efter kundens behov.

Att ljudnivån dämpas av en säkerhetsdörr är väl dokumenterat och testat. Varje säkerhetsdörr som installeras i ett trapphus bidrar därför till att minimera ljudläckage. Trapphuset blir tystare och man störs inte av ljud från utsidan. Dessa effekter har inneburit flera kunder både inom näringsliv och bland privatpersoner. Då svenska säkerhetsdörrar kan anpassas till det yttre kan samma grundstomme användas både för moderna bostäder och äldre boningar i staden.

Kameraövervakning – ett tryggt val

Kameraövervakning – ett tryggt val

Förr i tiden så användes kameraövervakning främst på post- och bankkontor, i butiker och på bilparkeringar. Under senare år har dock kameraövervakning blivit allt mer utbredd och förekommer idag även på skolor, torg, företag och i stadskärnor.
En omfattande internationell studie visar att kameraövervakning faktiskt förebygger brott, i genomsnitt minskar brottsligheten med 16 % i områden där kameror sätts upp.

Hur effektiv är kameraövervakning?

Kameraövervakning har visat sig vara synnerligen effektiv på parkeringsplatser, där kan brottsligheten sjunka med upp till 50% om man sätter upp en kamera. Kameraövervakning har visat sig vara lite mindre effektiv i stadskärnor, i utsatta bostadsområden och i kollektivtrafiken. Kameraövervakning är dock alltid mest effektiv om den genomförs tillsammans med andra brottsförebyggande åtgärder, till exempel inhägnad, lås, väktare, grannsamverkan och olika sociala projekt.

Olika typer av kameraövervakning

Det finns väldigt många modeller att välja mellan när man ska installera kameraövervakning och det är mycket du som konsument behöver ta ställning till. Det finns synliga och dolda kamerasystem som kan installeras inomhus eller utomhus. Behöver man en kamera som kan filma i mörker så måste man köpa en speciell modell som har mörkerseende. Du måste också bestämma hur mycket pengar du är beredd att satsa i ditt kameraövervakningssystem.

Vad säger lagen om kameraövervakning?

Det finns en speciell lag som reglerar allting som har med kameraövervakning att göra. Vill du sätta upp kameror på en allmän plats där det finns människor så måste du ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen. Butiker är undantaget från denna regel och behöver bara skicka in en anmälan om att man planerar att sätta upp övervakningskameror.

Kameraövervakning av till exempel företag, trappuppgångar i flerfamiljshus etc faller utanför dessa regler och du behöver alltså inte ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Oavsett var kameraövervakningen sker så måste man sätta upp tydliga skyltar och dekaler om att kameraövervakning pågar på övervakningsplatsen.

Hur används bildmaterialet?

Bildmaterialet får endast användas för att förebygga eller utreda brott och för att förebygga olyckor. Man får till exempel inte sätta upp videokameror på en arbetsplats för att kunna kontrollera hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter. Om en person på en arbetsplats misstänks för ett konkret brott kan filmerna användas som ett led i polisutredningen. Man får heller inte sprida det inspelade materialet på till exempel sociala medier, endast polisen har rätt att ta del av filmerna. Det är heller inte lagligt att skicka ut bilder till sina vänner via epost eller dela via olika chattar som Whatsapp eller Messenger.