Steg för steg vid behov av stambyte inom Stockholm

Vad innebär ett stambyte i Stockholm? Följande steg-för-steg är en sammanfattning från ett företag i Stockholm vilka publicerat en guide på dess hemsida om deras arbetsprocess.

Innan stambyte utförs – offert och kontroll

Första steget är en statusbesiktning. Det är i detta läge som stammarna undersöks och kontroll sker av förutsättningarna för att kunna utföra denna renovering. Flera företag i Stockholm erbjuder gratis offert och behöver, för att kunna skapa offert, först göra en besiktning av förutsättningarna. Det är även i detta läge som hantverkarna avgör vilket slags stambyte som passar bäst att utföra.

Ofta anlitas en oberoende konsult för dessa uppdrag. Detta eftersom de inte har någon ekonomisk vinning på att ange att renovering behöver genomföras.

Nu kan offerter tas in från flera olika företag. Generellt är det bra att ta in flera offerter för att därmed förstå bättre vad en rimlig prisnivå bör ligga.

Är det en bostadsrätt brukar beslut om stambyte tas på en årsstämma. Är det en hyresrätt är det helt upp till fastighetsägaren att avgöra när renovering ska utföras.

När offerten godkänns sker planering kring processen samt att information ges ut till de boende. Eftersom badrummen inte kan användas under renoveringen påverkas de boende till stor grad och det är mycket viktigt med ett gott informationsflöde.

Under renoveringen – många flyttar

Även om det är möjligt att bo kvar medan ett stambyte genomförs så väljer många att flytta till vänner eller bekanta inom Stockholm. Detta framförallt eftersom toa och dusch inte kan användas och att provisoriska toaletter istället får användas.

Det första som sker är att material och verktyg kommer på plats, manskapsbodar byggs upp m.m. Med andra ord att man förbereder för själva renoveringen. En renovering som sedan förväntas löpa på under 6 – 8 veckor.

Det är även vanligt att tillfälliga låscylindrar monteras i dörrarna så att de boende inte behöver lämna ut sina nycklar – samtidigt som hantverkarna alltid får tillgång till lägenheten. Nu rivs badrummen ut, stammarna byts och till sist återuppbyggs badrum och tvättstuga.

Boka inspektionsman i Stockholm för utfört stambyte

Efter att arbetet är slutfört ska en slutbesiktning ske. Detta ska ske av certifierad besiktningsman som alltså är oberoende och inte knuten till företaget som utfört arbetet. I detta läge får kunden även:

  • Besiktningsprotokoll
  • Besiktningsvideo