Köpa nyckelfärdigt attefallshus eller bygga själv?

Det finns olika tillvägagångssätt att välja mellan när du vill uppföra ett attefallshus på din tomt. Du kan till exempel välja att köpa ett nyckelfärdigt sådant eller att bygga det från grunden. Däremellan finns även alternativet klimatskal, vilket är ett slags mellanting. Här berättar vi mer om de olika alternativen och hjälper dig att göra ett bra val!

Vill du bygga ditt attefallshus från grunden eller inte?

Som vi redan har varit inne på finns det ofta flera olika nivåer att välja mellan:

 • Totalentreprenad. Totalentreprenad är ett slags all inclusive för attefallshus. Om du väljer detta alternativ ingår precis allt i priset. Du får ett nyckelfärdigt hus och även allt annat runt uppförandet av huset ingår. Alla de entreprenadarbeten som grund, markarbete samt VA- och elinstallationer ingår i priset. Även projektledning under projektets gång samt slutkontroll ingår.
 • Nyckelfärdig modul. Detta är ett populärt alternativ som många väljer. Till skillnad från ett klimatskal är denna modul färdigbyggd invändigt. Markarbeten, VA- och elinstallation samt vissa andra åtgärder återstår dock fortfarande.
 • Klimatskal. Ett klimatskal är ett stort steg upp från ett ritningspaket. Här får du ditt hus levererat i en modul som är nyckelfärdig samt isolerad såväl invändigt som utvändigt. Du behöver dock ordna med VA- och elinstallationer samt bygga klart det invändiga i huset.
 • Ritningspaket. Detta är såklart det billigaste alternativet. Om du väljer att köpa detta paket får du ritningen för det aktuella attefallshuset. Du sköter själv allt från att göra en bygganmälan hos kommunen till att skaffa virke och bygga hela huset. Detta alternativ lämpar sig bäst för dig som är väldigt händig och vill kunna uppföra det lilla huset till lägsta möjliga kostnad. Här är den arbetsinsats som krävs av dig såklart som allra störst.

Så väljer du mellan nyckelfärdigt hus eller ej

Om du vet vad du gör och är bevandrad i husbyggen kan du köpa ett ritningspaket. Men för de allra flesta villaägare är det bättre att behöva göra mindre jobb än så. Därför är vår välvilliga rekommendation att du väljer mellan antingen ett nyckelfärdigt attefallshus eller totalentreprenad. Den gyllene medelvägen för den händige är att köpa ett klimatskal och “bara” bygga färdigt de invändiga delarna av huset!

Så väljer du rätt flyttfirma i Malmö

Malmö är den storstad i Sverige som just nu växer allra snabbast. Under 2020 ökade Malmös befolkning med inte mindre än 3 783 personer. Det innebär att befolkningen i staden ökade med hela 1,1 procent på bara ett år. Men när du ska flytta till eller från “parkernas stad” är det viktigt att du väljer rätt flyttfirma i Malmö. Här berättar vi hur du kan gå tillväga för att göra ett bra val!

Vi hoppas att informationen nedan är välkommen och användbar för dig som är i flyttagen. För vi vet precis hur svårt och jobbigt det kan vara att hitta rätt leverantör av flyttjänster. Genom att göra lite efterforskningar kan du dock komma över detta lilla hinder. Nedan ger vi dig några tips som förhoppningsvis kan hjälpa dig igenom processen!

Tänk på detta när du ska välja flyttfirma i Malmö

När du ska välja en flyttfirma i Malmö kan du tänka på att göra följande saker:

 1. Be nära och bekanta om rekommendationer. Fråga gärna dina vänner, kollegor och andra personer i din bekantskapskrets vilka flyttfirmor de kan rekommendera. Google också runt lite och kolla i sociala medier i din jakt på en bra leverantör av flytttjänster. Genom att göra dessa två saker kan du få en bra bild av vilka leverantörer som kanske är snäppet bättre än andra.
 2. Ta in offerter från cirka tre till fyra flyttfirmor. När du har gjort ditt urval är det dags att börja ta in offerter. Du bör begära in offerter från kanske tre eller fyra olika leverantörer av flytttjänster. Genom att göra detta får du ett antal olika erbjudanden att ta ställning till. Tänk dock på att det inte alltid är den flyttfirma i Malmö som erbjuder lägst pris som är den bästa. Granska istället offerterna i detalj så att du kan skilja agnarna från vetet.
 3. Bestäm dig för en leverantör. När du väl har bestämt dig för en flyttfirma är det dags att göra slag i saken. Meddela företaget att du är nöjd med villkoren i offerten och att du vill boka dem. Se till så att de har möjlighet att hjälpa dig flytta på det datum som du har tänkt dig för utflytt.

Steg för steg vid behov av stambyte inom Stockholm

Vad innebär ett stambyte i Stockholm? Följande steg-för-steg är en sammanfattning från ett företag i Stockholm vilka publicerat en guide på dess hemsida om deras arbetsprocess.

Innan stambyte utförs – offert och kontroll

Första steget är en statusbesiktning. Det är i detta läge som stammarna undersöks och kontroll sker av förutsättningarna för att kunna utföra denna renovering. Flera företag i Stockholm erbjuder gratis offert och behöver, för att kunna skapa offert, först göra en besiktning av förutsättningarna. Det är även i detta läge som hantverkarna avgör vilket slags stambyte som passar bäst att utföra.

Ofta anlitas en oberoende konsult för dessa uppdrag. Detta eftersom de inte har någon ekonomisk vinning på att ange att renovering behöver genomföras.

Nu kan offerter tas in från flera olika företag. Generellt är det bra att ta in flera offerter för att därmed förstå bättre vad en rimlig prisnivå bör ligga.

Är det en bostadsrätt brukar beslut om stambyte tas på en årsstämma. Är det en hyresrätt är det helt upp till fastighetsägaren att avgöra när renovering ska utföras.

När offerten godkänns sker planering kring processen samt att information ges ut till de boende. Eftersom badrummen inte kan användas under renoveringen påverkas de boende till stor grad och det är mycket viktigt med ett gott informationsflöde.

Under renoveringen – många flyttar

Även om det är möjligt att bo kvar medan ett stambyte genomförs så väljer många att flytta till vänner eller bekanta inom Stockholm. Detta framförallt eftersom toa och dusch inte kan användas och att provisoriska toaletter istället får användas.

Det första som sker är att material och verktyg kommer på plats, manskapsbodar byggs upp m.m. Med andra ord att man förbereder för själva renoveringen. En renovering som sedan förväntas löpa på under 6 – 8 veckor.

Det är även vanligt att tillfälliga låscylindrar monteras i dörrarna så att de boende inte behöver lämna ut sina nycklar – samtidigt som hantverkarna alltid får tillgång till lägenheten. Nu rivs badrummen ut, stammarna byts och till sist återuppbyggs badrum och tvättstuga.

Boka inspektionsman i Stockholm för utfört stambyte

Efter att arbetet är slutfört ska en slutbesiktning ske. Detta ska ske av certifierad besiktningsman som alltså är oberoende och inte knuten till företaget som utfört arbetet. I detta läge får kunden även:

 • Besiktningsprotokoll
 • Besiktningsvideo

Interim CFO– rädda företagets ekonomi

Står man inför en stor förändring inom företaget oavsett om det är börsnoterat eller onoterat bolag kan en interim CFO vara till hjälp. De kan hjälpa till hos alla organisationer oavsett storlek, privat eller offentlig sektor. Brightmill är ett av de företag som bistår med dessa tjänster.

Vad gör en interim CFO?

En interim chief financial officer har helhetsansvaret för ett företags ekonomi. De har ansvar över ekonomin, affärsplanen och det strategiska budgetarbetet. Till det hör även analys och rapportering. De kan även agera ledningsgrupp och driva ledningsgruppsfrågor. En interims uppdrag handlar om att tillfälligt göra relevanta frågeställningar och prioritera kring ekonomin. Eftersom en interim CFO får tillfälligt ansvar över företagets ekonomi kan de få en annan bild på områden som kräver åtgärder. De kan lätt fylla ett kompetensområde.

Hur anställer man en interim CFO?

Det finns med fördel olika bemanningsföretag som rekryterar och väljer ut en passande interim för arbetet. De letar fram passande konsultprofiler för jobbet utan problem. De kan i vissa fall få en person på plats inom några dagar.

Fördelar med att anlita interimspersonal

En interim CFO kommer med många fördelar.

 • De har stor vana och rutin att snabbt sätta sig in i nya uppdrag och de vet vad som förväntas av en person i en CFO-roll. De kan därför leverera snabba resultat.
 • De har oftast väldigt lång erfarenhet från flera olika branscher. På grund av detta har de kunskaper och erfarenheter som kan passa perfekt för den nytillsatta rollen hos företaget. De kan därför på en gång hitta områden som måste ändras på och sålunda dela med sig av smarta lösningar som fungerat bra i tidigare uppdrag.
 • En person som arbetar som interim hos ett företag är inte heller låst av interna konflikter hos kollegor eller chefer. De kan därför vara mer frispråkiga och införa förändringar som är nödvändiga för företagets utveckling.
 • Eftersom uppdraget är tillfälligt så kan en interim gå direkt på kärnan av problemet och kunna ta sig an företagets utmaningar.
 • Att anställa en interim är flexibelt eftersom man kan antingen anställa i form av ett uppdrag under en längre period eller endast någon dag eller timme i veckan, helt beroende på hur stort behov företaget har.

Ett stambyte är ett nödvändigt ont

Ett stambyte är en viktig satsning på ditt hus. Men vad innebär egentligen en sådan och varför måste den göras? Läs vidare på stambyte.se för att få mer information om vad ett byte av stammar är och varför det är viktigt att detta görs! Under 1960- och 70-talen byggdes ett stort antal bostadshus i Sverige. Sedan dess har dock 40-50 år passerat och under dessa fyra till fem decennier har en hel del hunnit ske. Till exempel har hundratusentals duschar, tvättar och diskar hunnit utföras i huset. Detta gäller åtminstone om det rör sig om ett flerfamiljshus. Dessutom har hyresgästerna i fastigheten hunnit spola sina toaletter otaliga gånger under denna tid.

Därför börjar rören och ledningarna i huset nu bli gamla och slitna. Detta medför en ökad risk för läckor och vattenskador i din lägenhet. Därför är det nu hög tid att renovera huset om du bor i en fastighet från 60- eller 70-talet. Svenska fastighetsägare har därför ett jättejobb framför sig i och med att mängder av lägenheter ska renoveras under de närmsta åren. Detta är dock ett jobb som faktiskt måste göras. I samband med ett stambyte byts såväl vattenledningar som avlopp ut. I vissa fall passar man som fastighetsägare även på att byta elledningar i fastigheten. Det är dessa delar som kallas för stammen i huset och av denna anledning kallas processen för ett stambyte.

Tänk så här kring ditt kommande stambyte

Vad bör man då tänka på när man står inför ett stambyte? När det är dags att byta stammarna kan du resonera på följande sätt:

 • Stambytet är ett stort ingrepp i fastigheten. Som vi redan har nämnt behöver såväl avlopp som vattenledningar bytas ut i samband med ett stambyte. Även det tätskikt som finns i badrummet förstörs i samband med arbetet. Därmed är det inte bara rören som byts ut utan hela badrumsinredningen ersätts när badrummet renoveras. Ibland renoveras även köket i samma veva.
 • Det är ett nödvändigt ont. Somliga fastighetsägare gör en relining av rören istället för att utföra ett traditionellt stambyte. Men en rörinfodring kan inte ersätta ett komplett byte av stammarna. Så det är snarare att se som en tillfällig lösning där man skjuter upp det nödvändiga arbetet till senare. Detta medför en risk för att allvarliga skador uppstår på fastigheten och dess rörsystem.

Energieffektiv städning

Användningen av centraldammsugare har gått upp under åren och allt fler fastigheter utrustas med dessa enheter. Effekten är tydlig och innebär såväl mindre oljud som bättre luft. Detta oavsett om det gäller kontorslokaler eller bostäder. Centraldammsugare bidrar effektivt till bättre luft då man har eventuellt läckage från luftfilter i ett annat rum än där man städar. Vanligtvis väljer man att ha pumpenheten och uppsamling av dammpartiklar i källare eller något annat utrymmer som inte delar luft med övriga fastigheten. På så vis kan man få en ren och fräsch luft utan att behöva kompromissa på någon punkt. Dagens centraldammsugare har visat sig kunna leva upp till högt ställda krav varför man kan se en ökad efterfrågan. Att installera centraldammsugare kan förvisso innebära ett par dagars arbete, men tack vare avdrag för ROT kan man minimera sina kostnader effektivt. Värt att nämna är att kostnaden för maskinen som sådan inte går att dra av. Undantag är om det gäller en kommersiell fastighet där centraldammsugare kan anses behövas för drift.

Cenva flex

Då en centraldammsugare delas av alla som befinner sig i en fastighet kan det behövas kraftigare pumpar i lägenhetshus. Om alla dammsuger samtidigt blir det sämre effekt i varje lägenhet. Därför har man med fördel valt större dimensionering. Nackdelen med detta är att man får en högre energianvändning. Detta har man nu kommit till rätta med genom Cenva flex. I och med denna innovation antas man kunna minska förbrukningen med 60-80 %. På så vis kan man få en miljöanpassad funktion vilken går att försvara.

När man använder Cenva flex har man flera pumpenheter som var och en klarar en viss del av behovet. Vidare finns en sensor som känner av hur många uttag som är i bruk. Antalet pumpenheter som aktiveras är en direkt effekt av denna information och det är aldrig fler enheter igång än nödvändigt. Förut skulle hela pumpeffekten gå igång så fort någon valde att dammsuga. Detta skulle i förlängningen innebära att elda för kråkorna istället för att se till optimal funktion. När man har ett Cenva flex används alltid tillräcklig styrka för att nå önskad effekt. När alla dammsuger samtidigt får alla tillräcklig funktion i sin bostad. Detsamma gäller om man är ensam om att städa för stunden.

Smarta system som förbättrar energianvändningen är någonting som kan förändra hur man använder centraldammsugare privat och i offentliga sammanhang. Här finns vidare information om centraldammsugare och effektiv städning.

Journalisten som driver blogg

Karl Fredrik Virtanen föddes den 15 november 1971 i Motala. Fredrik Virtanen är numera tre-barnsfar men kanske mest känd som journalist på Aftonbladet och krönikör på vänsterkanten. Sedan han blev pappa har han blivit mindre självcentrerad och detta märks också i hans skrivande. Virtanen älskar att uttrycka sin åsikt och gör det både genom krönikor, artiklar, böcker, tv-program och numera också i en podcast som han deltar i tillsammans med den kände högerdebattören Roland Poirier Martinsson. Det är en intressant duo som är oense om det mesta men som samtidigt kan föra intressanta diskussioner både på ett politiskt och filosofiskt plan. Tanken är att det ska komma ett nytt avsnitt varje vecka.

Bloggaren Fredrik Virtanen

Ett annat uttrycksmedel för Fredrik Virtanen är hans blogg. Bloggen inleddes redan 2005 när det skulle bli rökförbud på alla svenska restauranger och krogar. Aftonbladet skapade då en en blogg tillsammans med Virtanen som hette ”Fimpa!” där han beskriver sin kamp för att sluta röka. Bloggen fortsatte under flera år och från att i början bara ha handlat om hur det är att sluta röka kom den även att handla om Virtanens personliga liv och blev som en slags dagbok. Bloggen kom senare att ligga till grund för en bok som Fredrik Virtanen har gett ut.

Författaren Fredrik Virtanen

Fredrik Virtanen har skrivit flera böcker varav en av dem heter ”Olyckligt kär i ingen speciell”. Den tar sin avstamp i hur det är att sluta röka men fortsätter sedan genom Stockholms natt- och musikliv. Det är en personligt skriven bok som blandar högt och lågt. Den är skriven som en dagbok som blandar enkla texter om vad Fredrik Virtanen har ätit till lunch, vilken musik han gillar och mer komplexa texter om kärlek och synen på det västerländska samhället.

Programledaren Fredrik Virtanen

Fredrik Virtanen var under flera år programledare i den egna talkshowen Studio Virtanen i TV8. Programmet sändes i 220 avsnitt och blev särskilt omskrivet när Regina Lund lämnade studion trots att det var direktsändning. Fredrik Virtanen frågade Regina Lund om vad hon och fästmannen Joakim Thåström brukade titta på för filmer. Lund blev då arg och upprörd och reste sig och lämnade studion. Efter ett tag kom hon dock tillbaka men vill endast läsa hennes egna dikter. Förutom Regina Lund var även Horace Engdahl och Thorsten Flinck gäster.

Intervjuaren Fredrik Virtanen

Fredrik Virtanen har genom sitt yrke som journalist intervjuat ett stort antal svenska och internationella personligheter. När han var korrespondent för Aftonbladet intervjuade han Georges Bush och hemma i Sverige har han bland annat intervjuat Ulf Lundell, Louise Hoffsten, Eva Dahlgren, Stefan Löfven och Bodil Malmsten med flera. Han har också varit programledare för ett tvåspråkigt Karlavagnen som sändes på både finska och svenska i Sveriges Radio P4 tillsammans med Marjaana Kytö. Han har även gjort intervjuer i programmet ”Söndagsintervjun” i Aftonbladet. Fredrik Virtanen försöker alltid få intervjuobjektet att känna sig bekväm med intervjusituationen. Om den person man intervjuar blir irriterad så blir det nämligen ofta ingen bra intervju.

Därför installerar villaägare villalarm

Därför installerar villaägare villalarm

Genom att installera ett villalarm kan du faktiskt spara pengar, trots att larmsystemet utgör en kostnad. Att inta installera ett larm kan nämligen stå dig dyrare än att göra det. Här går vi igenom några av de vanligaste anledningarna till att villaägare väljer att installera ett larm.

En stor fördel med ett villalarm är förstås att det kan skydda ditt hem och din familj från eldsvådor. Även om du kanske främst tänker på inkräktare, vilket vi tar upp här nedanför, när du tänker på ett larmsystem kan ett hemlarm göra mer nytta än brandvarnare om en eldsvåda skulle uppstå i hemmet. Ett övervakat villalarm kan nämligen dels göra dig uppmärksam på förekomsten av rök i bostaden, men även varna för värmekällor och kontakta brandkåren. Där det finns rök finns det ofta eld, och detta är en god anledning till att investera i ett larmsystem.

Villalarmet skyddar din familj och din bostad från inkräktare

Den enskilt främsta anledningen till att villaägare överväger att installera ett villalarm är att larmsystemet skyddar familjemedlemmarna från inkräktare. Forskning visar att villor som saknar säkerhetssystem löper 2,7 gånger högre risk att angripas av en inbrottstjuv. Detta ger en indikation på att larmets närvaro i sig ofta avskräcker attacker, vilket har bekräftats i andra studier.

I vissa fall kan en inbrottstjuv ändå rikta in sig på en villa, villalarmet till trots, antingen på grund av att denne inte känner till att familjemedlemmarna befinner sig i den eller på grund av att inbrottstjuven faktiskt är medveten om att din familj är hemma. För den inbrottstjuv som slår till mot din bostad i förhoppning om att den är tom, kan det vara avskräckande nog att upptäcka att dina familjemedlemmar trots allt befinner sig i bostaden. Detta kan utlösa chock och panik hos angriparen, som riskerar att bli aggressiv.

Med ett villalarm på plats kan du och dina familjemedlemmar ofta varnas i god tid, och ta er till en säker plats antingen inuti bostaden eller utanför denna medan polisen tar sig till platsen. Inkräktare som vet att dina familjemedlemmar befinner sig i bostaden har ofta betydligt mer illasinnade intentioner, och larmsystemet kan ge en tidig varning samt uppmärksamma polisen om vad som sker.

Fördelarna med enväxlade mountainbikes

Fördelarna med enväxlade mountainbikes

Idag finns enorma växelomfång tillgängliga för att du ska kunna cykla såväl uppför som nedför backar i hög hastighet eller utan större ansträngning. Hur konstigt det än kan låta finns det många cyklister som istället väljer att cykla med en enda cykel. En enväxlad mountainbike är dock inte samma sak som en vanlig stadscykel med en enda växel.

Enväxlade cyklar finns i alla möjliga former, däribland racercyklar och mountainbikes. Och det som fungerar på en mountainbike fungerar på nästan vilken annan cykel som helst. Men varför skulle man vilja avstå från sina växlar? Här går vi igenom några av fördelarna med enväxlade cyklar och hur du kan dra nytta av dessa om du vill få ett annat perspektiv på dina lokala MTB-spår.

Ökad benstyrka

Du kanske tror att du har starka ben, men du kan egentligen inte backa upp detta påstående förrän du utan problem cyklar uppför den största och brantaste backen i ditt område på en enväxlad cykel. En enväxlad mountainbike gör dina lokala spår mer utmanande. Ju brantare en backe är, desto tuffare är den att ta sig uppför. Dina enda alternativ är att trampa så hårt du kan eller ge upp, kliva av cykeln och leda den uppför backen. Tids nog kommer du gynnas av att tvinga dig själv uppför backar, då du blir en starkare cyklist och får en enklare resa i backar när du använder din vanliga cykel med växlar.

Effektivt tramp

När du inte cyklar i uppförsbacke är sannolikheten stor att pedalerna snurrar snabbt och att du önskar du kunde växla upp. Detta snabba trampande hjälper dig över tid att bygga upp en effektiv pedalrörelse. I uppförsbackar med löst underlag behöver du trampa mjukt för att inte förlora greppet med det bakre hjulet. När du har lärt dig denna teknik och använder den på din växlade cykel kommer klättringarna plötsligt kännas mycket enklare!

Bli en bättre MTB-cyklist

När du saktar ner behöver du trampa på för att få upp farten på nytt. Eftersom accelerationen kräver mer kraft från din sida kommer du lära dig att hålla cykeln i rörelse i större utsträckning. Du uppmuntras ta kurvor och hinder i högre hastighet och blir därför en mer effektiv cyklist.