Vem tar hand om gräsmattan?

Vem tar hand om gräsmattan?

En vacker park eller en fin trädgård är alltid kul att titta på. Det är på många sätt ett bevis på att samhället fungerar. Civilisationen har fått bukt på naturens makter och kan forma dessa på ett estetiskt tilltalande och framför allt ordnat sätt. Det finns dock flera parter som ansvarar för skötsel av grönytor.

Kommunens jobb

Först och främst har vi kommunen. Du kan räkna med att det finns en plan för hur skötsel av grönytor ska utföras. Det ska finnas både en skötselplan som visar vilka områden i kommunen som ska skötas om samt en beskrivning som anger vad som ska göras. Beskrivningen kan vara mycket detaljerad och ange enskilda aktiviteter som de förväntar sig ska utföras. Det kan till exempel handla om att avlägsna alla synliga grenar och löv från ett område, samt även ta bort skräp och andra främmande föremål.

En skötselplan brukar vanligtvis ange vilka som är kommunens olika grönytor och hur ofta dessa ska skötas. Det är vanligt att man prioriterar vissa områden extra, exempelvis infarter, diken och vägrenar. Vissa grönområden ska klippas korta, vilket innebär att de klipps eller sköts om i tätare intervall.

Föreningens jobb

Det finns även föreningar inom vissa bostadsområden som tar hand om skötsel av grönytor på egen hand. Tanken bakom dessa föreningar var att man ville ge de boende mer att säga till för det egna området. Många föreningar har själva tagit ansvar för sin skötsel av grönytor. Det innebär att gräsmattor, träd, buskar och dylikt klipps och sköts av föreningens egna medlemmar.

Det personliga jobbet

Har du själv en trädgård? Då är det ditt ansvar att ta hand om denna grönyta. Exakt hur mycket jobb du lägger ned på din trädgård är helt upp till dig. Det finns alltid möjlighet att skapa en fantastisk yta som du även använder, speciellt om du är duktig på att planera. Ett tips är att försöka tänka i ”rum”, även ute i naturen. Ett rum kan exempelvis användas för att grilla, för att fika eller för att umgås.

Det finns gott om företag som du kan vända dig till om du vill lägga över skötsel av grönytor till någon annan. Dessa företag kan hjälpa dig med flera olika typer av tjänster, exempelvis:

  • Gräsklippning
  • Vård av gräsmatta
  • Plantering
  • Rabattrensning

Även trädbeskäring och trädfällning är viktiga delar av grönytan som du måste ta hand om, speciellt om du har ett träd i trädgården.