3 olika former av parrådgivning- och terapi som finns i Stockholm

3 olika former av parrådgivning- och terapi som finns i Stockholm

Mycket bråk i vardagen eller oändlig tystnad som aldrig upphör? Det finns flera saker som kan tyda på att det finns en problematik i förhållandet. För många är det nödvändigt att söka hjälp för att lyckas ta sig ur det dåliga mönstret och då finns flera olika metoder. Nedan kan du läsa mer om 3 olika former av parrådgivning- och terapi som finns i Stockholm.

Parrådgivning i Stockholm

Parrådgivning är precis som det låter – rådgivning för par. Det är inte ovanligt att man stöter på både bättre men också sämre perioder i en relation och det kan vara skönt och effektivt att ta professionell samtalshjälp.

Man får till exempel hjälp med att förstå relationen bättre, samt med hjälp av utomstående ögon lokalisera vad det egentligen är som gör att det inte fungerar. Parrådgivning i Stockholm med omnejd finns bland annat att hitta hos kommunens familjerådgivning men det finns också många privata utförare som erbjuder parrådgivning i Nacka som Täby.

EFT Parterapi

EFT är en ganska ny behandlingsform när det gäller parrådgivning och terapi och det finns att hitta på flera platser i Stockholm. EFT står för ”Emotionellt fokuserad terapi” och här arbetar man mycket med att förbättra parets samspelsmönster och vikten av att förstå varandras reaktioner och känslor. EFT bidrar bland annat till:

  • Kartläggning av problemet
  • Bättre kommunikation
  • Bättre förståelse för varandra

IBCT

Detta är en väl beprövad metod som visat sig vara effektiv när det kommer till parrådgivning—och terapi. IBCT står för Integrative Behaviour Couples Therapy och enkelt förklarat kan man säga att det är en kombination av den vanliga KBTn och acceptansarbete.

I en relation är det oerhört viktigt med acceptans hur olika man än är. Det är viktigt att kunna se saker för vad dom är utan att lägga onödiga värderingar i det. I IBCT görs alltid en grundlig beteendeanalys för att kartlägga problemen.

Vad ska man välja?

Det kan vara svårt att veta vilken form av parrådgivning- eller terapi man ska välja men ett bra första steg är att tillsammans läsa på om olika metoder. Fundera också på vad som förväntas – behövs bara några samtal för att lätta på hjärtat eller är det nödvändigt med beteendeförändringar hos en eller båda parter? Enkel parrådgivning finns i Stockholm, lika väl som psykodynamiska former.