Välja rätt utförare av parterapi i Stockholm

Välja rätt utförare av parterapi i Stockholm

Under 2020 fanns det 25 utförare av familjerådgivning och parterapi inom Stockholm Stad. Det är därmed företag som har tecknat avtal för att kunna utföra denna hjälp till kommunens invånare. Utöver dessa kan även alla andra psykologer, samtalsterapeuter och coacher anlitas. Det som skiljer är däremot att hos de som inte är utförare behöver fullt pris behöver betalas vilket ofta är närmare dubbelt så dyrt som om parterapi väljs hos en utförare som har avtal.

Se alla utförare av parterapi i Stockholm

Samtliga 20 utförare finns listade under socialstöd på Stockholms hemsida. Här nämns även att familjerådgivning, som ges via dessa utförare, vänder sig till ”par, föräldrar och familjer”. Familjerådgivning är alltså ett brett begrepp där parterapi är en av inriktningarna.

Via hemsidan går det att söka på namn, om det ska vara kommunal eller privat samt inom vilket område som hjälpen önskas, exempelvis Farsta, Norrmalm eller Älvsjö. Därefter kan de aktörer filtreras fram som erbjuder passande hjälp. Bokning kan ske direkt med utförare alternativt via Familjerådgivningen.

Vad skiljer dem åt?

  • Behandlingsmetodik

Är det viktigt att samtalet förs enligt en viss metodik, exempelvis kognitiv beteendeterapi, bör detta kontrolleras i förväg. Det finns en rad olika behandlingsformer och många som går på parterapi har inte någon specifik åsikt om vilken metod som används – bara resultatet blir bra. För andra är det mycket viktigt att det sker med en metod som de tidigare har god erfarenhet av.

  • Läge

Har ni svårt att hinna med parterapi i vardagen? Välj en plats nära hemma eller nära era jobb. Läget kan vara helt avgörande för att det blir av.

  • Öppettider

Många har öppet under vanliga kontorstider – andra har öppet även sent på kvällen. I likhet med att läge kan vara helt avgörande så kan även öppettiderna vara det. Det viktigaste är att parterapin blir av.

  • Språk

I Stockholm finns parterapi på ett stort antal språk. Det går även att ha terapi med tolk men det blir inte exakt samma dynamik som när deltagarna kan prata med varandra utan att översättning behöver ske.

Att få parterapi på arabiska, finska eller engelska är inte någon svårighet då det finns flera utförare som erbjuder detta.

  • Inriktning

Är det en utförare som främst vänder sig till familjer eller även par? Delvis kan detta även avgöra vilken utförare som väljs.