Svenskdesignad säkerhetsdörr

Oönskade besök är någonting som varje år drabbar hushåll runt om i världen. Inbrott är ett stort övertramp på någons integritet och följderna är sällan bara en fråga om stöld. Det krävs visst arbete för att komma över det faktum att någon gått omkring i ens hem och tagit för sig av vad de önskat. För att hindra dessa inbrott har säkerhetsdörrar utformats. Initialt var detta robusta dörrar som inte var direkt smakfulla även om de erbjöd säkerhet. Över tid hann designen ikapp och man kan i nuläget hitta en hel del säkerhetsdörrar som håller både för öga och borr. För att slippa inbrott och samtidigt ha en vacker dörr, kan dessa vara rätt för bostaden.

Woodsteel är en av de nyaste alternativen när det kommer till svenskdesignade säkerhetsdörrar. Företaget med samma namn har lång erfarenhet av säkerhetsdörrar och är representant för Torterolo&re samt Mottura i norra Europa. Woodsteel är den svenskdesignade säkerhetsdörren som är resultatet av alla år inom dörrar. För att kunna platsa i en hård konkurrens har den inte sparat in på någonting vad gäller funktion och estetik. I och med att företaget är delaktiga i hela arbetet finns dock en möjlighet till kostnadskontroll. Detta innebär att Svenska konsumenter kan köpa en säkerhetsdörr till bra pris och rätt nivå.

Trä och stålkonstruktion

För att en dörr skall vara säker och kunna stå emot även ordentliga försök till inbrott behöver det finnas ett ordentligt lås. De som används i Woodsteel har visat sig kunna stå emot det mesta som det kan tänkas utsättas för. Vidare behöver såväl konstruktion som dörr ha material som kan hantera varje ansträngning. Denna säkerhetsdörr har en stomme av stål. Den har även brandisolering, gips och manganplåt. Resultatet är en dörr som inte bara kan stå upp mot inbrottstjuvar utan som också erbjuder brandsäkerhet! För utseendet har konstruktionen en yta av äkta trä. Denna kan anpassas fullt ut efter kundens behov.

Att ljudnivån dämpas av en säkerhetsdörr är väl dokumenterat och testat. Varje säkerhetsdörr som installeras i ett trapphus bidrar därför till att minimera ljudläckage. Trapphuset blir tystare och man störs inte av ljud från utsidan. Dessa effekter har inneburit flera kunder både inom näringsliv och bland privatpersoner. Då svenska säkerhetsdörrar kan anpassas till det yttre kan samma grundstomme användas både för moderna bostäder och äldre boningar i staden.