Extern PPM-förvaltning allt vanligare

Extern PPM-förvaltning allt vanligare

Majoriteten av det kapital som flödar i PPM-systemet är placerat i aktiefonder. Det gör att avkastningen på våra PPM-konton är väldigt beroende av hur aktiemarknaderna världen över utvecklar sig. Tack vare den positiva utvecklingen under det gångna året var därför värdeutvecklingen generellt sett väldigt god. Den genomsnittliga värdeutvecklingen under 2016 var 11,6 procent. Sparare med egen portfölj hade en värdeutveckling på i snitt 9,5 procent, medan sparare vars innehav placerat i AP7 Såfa hade en genomsnittlig värdeutveckling på 13,9 procent.

AP7 Såfa inte lika trygg som framställs

Trots den goda värdeutvecklingen i AP7 Såfa går det inte bortse från att denna fond har en högre risk än den genomsnittliga risken på fondtorget (13,9 procent respektive 10,2 procent). Detta är någonting som förmodligen få pensionssparare med innehav i AP7 Såfa är medvetna om, då Pensionsmyndigheten ofta framställer fonden som ett tryggt och säkert val.

Bedömare menar att man som pensionssparare bör ha AP7 Såfa under hela sin livslängd i PPM-systemet för att fonden ska vara ett bra val. Det är naturligtvis få sparare som antingen aldrig gör ett aktivt val, eller som av någon anledning väljer att stanna kvar i AP7 Såfa från början till slut.

Även om man som pensionssparare stannar kvar i AP7 Såfa, hävdar experter att nedtrappningen från aktiefonder till räntefonder närmare pensionsåldern inte är tillräckligt snabb i AP7 Såfa. När du är 65 år gammal har du fortfarande 60 procent av dina PPM-pengar placerade i en aktiefond, om du sitter i “AP7-soffan”.

Allt fler väljer Advisors PPM-förvaltning

Många sparare vänder sig istället till externa förvaltare som Advisor, som tillhandahåller tjänster inom PPM-förvaltning. Advisor förvaltar sina kunders PPM-konton, vilket gör att du som kund inte behöver tänka på att se över ditt fondinnehav för att maximera avkastningen på PPM-kontot.

Extern PPM-förvaltning genom Advisor är ett utmärkt alternativ för dig som har svårt att välja bland de drygt 800 valbara fonder som finns på Pensionsmyndighetens fondtorg. Du behöver inte gå igenom alla dessa fonder för att hitta en till fem fonder att satsa på, utan Advisor sköter all bevakning och analys samt väljer ut de som anses kunna ge högst avkastning på dina PPM-pengar.