Hur är det att jobba inom bemanning som sjuksköterska?

Vad är skillnaden mellan att vara anställd på exempelvis ett sjukhus och att jobba inom bemanning som sjuksköterska? Det finns en hel del skillnader, både fördelar och nackdelar.

  • Få högre lön
  • Välj när du vill jobba
  • Testa på att jobba i Norge
  • Få vidareutbildning som gör dig eftertraktad
  • Minimera tiden som läggs på administration

Högre lön för sjuksköterska inom bemanning

En sjuksköterska som jobbar inom bemanning får generellt betydligt högre lön än den som jobbar som anställd på ett sjukhus, en hälsocentral eller vårdboende. Både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor använder därmed denna väg för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och få en mycket konkurrenskraftig lön. Genom att även välja uppdrag i Norge kan lönenivån höjas ytterligare.

Vidareutbildning

De som regelbundet jobbar via ett bemanningsföretag kan förvänta sig få vidareutbildningar via kurser och föreläsningar. Det är utbildningar som alla parter tjänar på. För företaget innebär det att de kan erbjuda mer spetskompetens till sina kunder samtidigt som en sjuksköterska med vidareutbildning kan få högre lön.

Jobba utifrån eget behov

Det som framförallt lockar många sjuksköterskor att börja jobba inom bemanning är den frihet som ges kring arbetstider och val av arbetsplats. Det går exempelvis att ange vilka dagar, tider och i vilken omfattning som arbete önskas utföras. Men självklart påverkar detta även hur många uppdrag som kommer att erbjudas.
Genom denna valbarhet kan ”livspusslet” enklare byggas ihop. Detta oavsett om personen vill jobba mycket, för att få ihop pengar till en resa, eller om kortare dagar prioriteras på grund av familjesituationen.

Minskad tid på administration

Beroende på hur lång tid som projektet löper krävs olika mycket administrativ tid. En sjuksköterska som jobbar under kortare perioder, exempelvis upp till en vecka, kommer däremot att ha betydligt mindre administrativ tid än de som jobbar längre perioder.

Testa på att arbeta i Norge

Ett flertal svenska företag har samarbeten med kommuner och privata vårdgivare i Norge. De som vill prova på att jobba utomlands kan därmed enkelt få kortare, eller längre, uppdrag i grannlandet via bemanning. Utöver att de kan förmedla uppdrag hjälper de även till med transport, boende och de tillstånd som krävs för att jobba i landet.