Så kan du få till stånd en outsourcad support

De beslut som ditt företag tar kan påverka kundernas beteenden och resultatet på den sista raden. Därför är det väldigt viktigt att tillhandahålla en utmärkt support till kunder. Detta gäller alldeles oavsett vilken del av kundresan som de befinner sig i. Därför föredrar många företag att ha en outsourcad support istället för en in-house supportavdelning. Men hur får man egentligen till stånd en sådan outsourcing?

För att lägga ut er kundservice på entreprenad går ni tillväga enligt följande:

  1. Hitta en leverantör som tillhandahåller outsourcad support.
  2. Diskutera ert behov med leverantören och låt denne ta fram ett förslag på en skräddarsydd tjänst.
  3. Teckna ett avtal med leverantören och njut av att kunna fokusera mer på kärnverksamheten!

Fördelaktigt för ditt företag med outsourcad support

Innan du väljer att lägga ut din kundservice på entreprenad är det viktigt att förstå fördelarna med detta. Anledningarna till varför detta kan vara en god idé innefattar bland annat att denna lösning:

  • Låter ditt företag använda resurserna bättre. Det är ofta ganska dyrt att ha ett kontaktcenter och in-house kundtjänstpersonal. Några exempel på de utgifter som är förenade med ett sådant är infrastruktur, lönekostnader och overheadkostnader. Alla dessa utgifter kan minskas genom outsourcing. Framför allt är det väldigt kostnadseffektivt att ha en outsourcad support i ett annat land. En sådan lösning låter ditt företag använda sina resurser på ett betydligt mer effektivt sätt!
  • Gör att du slipper bekymra dig över rekryteringar. Det kan vara en belönande process att själv hantera personalen. Men det kräver en hel del tid och ansträngning att sköta om sina medarbetare på bästa möjliga sätt. Om HR inte är kärnverksamheten i ditt företag skulle du förmodligen gynnas av att slippa bekymra dig över rekryteringar och personalfrågor. Genom att outsourca kundtjänstfunktionen kan du fokusera mer på kärnverksamheten än på HR-frågor.
  • Kan öka kundnöjdheten. En farhåga med att lägga ut funktioner inom företaget på entreprenad är att det kan ha en negativ inverkan. Men att göra detta med kundtjänsten kan i själva verket öka kundnöjdheten. För supportfunktionen kan förbättras med hjälp av proffsiga kundtjänstmedarbetare som gör kundupplevelsen så mycket bättre!