Vad kostar ett stambyte i Stockholm per lägenhet?

För den som inte är särskilt insatt i bygg- och renoveringsbranschen är det inte helt klart vad ett stambyte i Stockholm kostar. Vissa av leverantörerna av denna tjänst har förvisso cirkapriser och diverse artiklar som berör kostnaden på sina hemsidor. Men trots detta undrar många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hur mycket det egentligen kostar att byta stammarna i en lägenhet eller fastighet.

Prisexempel för två stambyten i fiktiva bostadsrättsföreningar

Om vi ska exemplifiera det hela kan vi ponera att vi äger en bostadsrättsförening där stammarna behöver bytas. I fastigheten finns 10 lägenheter som allesammans har ett kök och ett badrum. Det finns inga andra toaletter förutom i badrummet och i detta fall behöver man inte byta värmestammarna. Dock ska inte köket renoveras. Vår förening kan du kallt räkna med att priset kommer landa på cirka 250 000 kronor per lägenhet, d.v.s. ungefär 2,5 miljoner kronor totalt.

Men en bostadsrättsförening i ett annat område har också tänkt att göra samma åtgärd i sin fastighet. Även här finns 10 lägenheter men dessa är större och har även en separat WC. I detta fall passar man även på att renovera köken i samband med åtgärden. Här landar priset istället på cirka 300 000 kronor per lägenhet.

Detta är förstås väldigt generella uppskattningar och priset på ett stambyte i Stockholm kan variera en hel del. Nedan går vi igenom några av de faktorer som påverkar prisbilden.

Faktorer som påverkar kostnaden för ett stambyte i Stockholm

Kostnaden för ett stambyte beror bland annat på dessa faktorer:

  • Antalet lägenheter som ska renoveras
    Prisbilden justeras förstås exponentiellt beroende på hur många lägenheter fastigheten har. Ju fler lägenheter, desto högre kostnad.
  • Antalet badrum, WC och kök
    Även antalet badrum, separata WC och kök påverkar prisbilden. Detta förutsatt att köket ska renoveras. Ett WC är inte nödvändigtvis ett våtrum, till skillnad från ett badrum. Därför kan mindre jobb krävas med underarbete och ytskikt i detta utrymme.
  • Huruvida värmestammarna ska bytas
    Kostnaden för ett stambyte beror på hur pass omfattande det är. Om även värmestammarna ska bytas ut kan kostnaden sticka iväg. Ofta räcker det dock med att endast byta avlopps- och vattenstammarna.