Stockholms Elbolag motverkar regeringens misstag

De rekordartade elpriserna kan härledas till ekonomiska beslut. Det är med andra ord våra politiker som vi har att beskylla för våra skenande elkostnader. Men tyvärr är det bara att vänja sig vid denna utveckling med stigande elpriser. Detta trots att priserna stiger till såväl företags som hushålls förtvivlan. Mer om detta kan du läsa nedan. Vi vill dock först pusha för Stockholms Elbolag och deras förmånliga elavtal. Besök deras hemsida för att läsa mer och för att teckna ett avtal med rimliga villkor, innan det är för sent!

Det finns flera bra anledningar att göra detta:

  • Du kan se din förbrukning online och därmed hålla koll på din elkonsumtion.
  • Deras fastpriser är låga i jämförelse med många andra elbolags priser.
  • Det är lätt att teckna ett nytt elavtal via deras hemsida.

Stockholms Elbolag en ljusglimt i en dyster tid av skenande priser

En farhåga som många elkonsumenter har just nu är att deras kostnader för el kommer att fördubblas, eller rentav tredubblas, mot det pris som rådde för bara ett par år sedan. Detta innebär att semesterkassan för kommande vinter- och sommarsemestrar ser ut att kunna gå upp i rök. För med rekordhöga elnätsavgifter och kostnader för elförbrukning blir det för många hushåll knapert med marginalerna framöver. Detta är ett skäl så gott som något att se över sin elkonsumtion och även att teckna ett elavtal hos Stockholms Elbolag.

Men vad ligger då bakom denna negativa och dystra utveckling? Jo, det är faktiskt våra riksdagspolitiker som är bovarna i dramat. Den sittande regeringen har nämligen gett klartecken åt elbolagen att höja sina priser än mer för oss elkonsumenter. Detta trots att åtgärden har mött massiv kritik.

Och prisökningarna på el har flera förklaringar som är delvis bidragande. Till exempel har underhållsarbeten utförts under sommaren. Dessa har gjort det svårare att överföra el från landets norra delar till de södra. Dessutom har vattennivåerna varit lägre än normalt vilket har gjort att vattenkraften inte har producerat lika mycket el som förväntat. Till råga på allt kan detsamma sägas för elproduktionen från vindkraft då det har blåst snålt. Som grädde på moset har de priser på europeisk olja, gas och kol som Sydsverige är storkonsumenter av också stuckit iväg.