Tips

Därför installerar villaägare villalarm

Därför installerar villaägare villalarm

Genom att installera ett villalarm kan du faktiskt spara pengar, trots att larmsystemet utgör en kostnad. Att inta installera ett larm kan nämligen stå dig dyrare än att göra det. Här går vi igenom några av de vanligaste anledningarna till att villaägare väljer att installera ett larm.

En stor fördel med ett villalarm är förstås att det kan skydda ditt hem och din familj från eldsvådor. Även om du kanske främst tänker på inkräktare, vilket vi tar upp här nedanför, när du tänker på ett larmsystem kan ett hemlarm göra mer nytta än brandvarnare om en eldsvåda skulle uppstå i hemmet. Ett övervakat villalarm kan nämligen dels göra dig uppmärksam på förekomsten av rök i bostaden, men även varna för värmekällor och kontakta brandkåren. Där det finns rök finns det ofta eld, och detta är en god anledning till att investera i ett larmsystem.

Villalarmet skyddar din familj och din bostad från inkräktare

Den enskilt främsta anledningen till att villaägare överväger att installera ett villalarm är att larmsystemet skyddar familjemedlemmarna från inkräktare. Forskning visar att villor som saknar säkerhetssystem löper 2,7 gånger högre risk att angripas av en inbrottstjuv. Detta ger en indikation på att larmets närvaro i sig ofta avskräcker attacker, vilket har bekräftats i andra studier.

I vissa fall kan en inbrottstjuv ändå rikta in sig på en villa, villalarmet till trots, antingen på grund av att denne inte känner till att familjemedlemmarna befinner sig i den eller på grund av att inbrottstjuven faktiskt är medveten om att din familj är hemma. För den inbrottstjuv som slår till mot din bostad i förhoppning om att den är tom, kan det vara avskräckande nog att upptäcka att dina familjemedlemmar trots allt befinner sig i bostaden. Detta kan utlösa chock och panik hos angriparen, som riskerar att bli aggressiv.

Med ett villalarm på plats kan du och dina familjemedlemmar ofta varnas i god tid, och ta er till en säker plats antingen inuti bostaden eller utanför denna medan polisen tar sig till platsen. Inkräktare som vet att dina familjemedlemmar befinner sig i bostaden har ofta betydligt mer illasinnade intentioner, och larmsystemet kan ge en tidig varning samt uppmärksamma polisen om vad som sker.

Gå HLR-utbildning i Göteborg – rädda liv

Gå HLR-utbildning i Göteborg - rädda liv

Tyvärr drabbas många människor varje år av hjärtstopp och en stor del av dessa avlider också. Detta gäller särskilt om hjärtstoppet har skett utanför sjukhusmiljö, det vill säga utan sjukvårdsutbildad personal och nödvändiga apparater. För att öka chanserna att överleva ett hjärtstopp är det av yttersta vikt att den drabbade erhåller hjälp omgående. För att man då ska kunna hjälpa till på bästa sätt är det viktigt att ha rätt utbildning, vilket man kan erhålla genom en HLR-utbildning i Göteborg. Dessutom ökar överlevnaden med upp till fem gånger om en hjärtstartare används i avvaktan på ambulans. Detta är något som den enskilde faktiskt kan hjälpa till med då publika hjärtstartare finns på många olika ställen i samhället. Under 2000-talet har antalet hjärtstartare ökat och dessa återfinns i bland annat simhallar, företag och shoppingcenter. Dagens hjärtstartare är dessutom självinstruerande för att underlätta den som hjälper den drabbade.

Att gå en kurs i HLR

Genom att gå en HLR-utbildning i Göteborg kommer du få den utbildning som krävs för att du ska kunna känna sig trygg i en uppkommen nödsituation. Oftast används olika hjälpmedel såsom dockor i undervisningen för att göra situationen mer verklighetstrogen. Ofta används även hjärtstartare för att du ska bli bekväm med att använda en sådan. Kursen tar oftast inte särskilt lång tid, runt en timme eller ett par timmar, vilket är väl investerad tid. Kunskaperna man erhåller genom en HLR-utbildning kan faktiskt rädda liv.

Det som är viktigt inom HLR är dock att våga använda det i de situationer som kräver det. Dessutom är människan konstruerad på ett sådant sätt att man glömmer bort kunskap efter ett tag om det inte används. Därför bör man repetera de kunskaper man erhållit genom HLR-utbildning för att bli säker och trygg med att använda det. Man bör därför repetera HLR minst en gång per år för att hålla kunskaperna fräscha. Många olika organisationer och företag anordnar kurser och HLR-utbildningar i Göteborg. Då det är ett företag som är i behov av utbildning inom HLR, kan till exempel företagshälsovården ofta hjälpa till. Det finns också affischer, böcker och filmer man kan köpa och sätta upp där man anser att det behövs.

Läs mer om utbildningarna på hlrutbildninggöteborg.se.

Fördelarna med enväxlade mountainbikes

Fördelarna med enväxlade mountainbikes

Idag finns enorma växelomfång tillgängliga för att du ska kunna cykla såväl uppför som nedför backar i hög hastighet eller utan större ansträngning. Hur konstigt det än kan låta finns det många cyklister som istället väljer att cykla med en enda cykel. En enväxlad mountainbike är dock inte samma sak som en vanlig stadscykel med en enda växel.

Enväxlade cyklar finns i alla möjliga former, däribland racercyklar och mountainbikes. Och det som fungerar på en mountainbike fungerar på nästan vilken annan cykel som helst. Men varför skulle man vilja avstå från sina växlar? Här går vi igenom några av fördelarna med enväxlade cyklar och hur du kan dra nytta av dessa om du vill få ett annat perspektiv på dina lokala MTB-spår.

Ökad benstyrka

Du kanske tror att du har starka ben, men du kan egentligen inte backa upp detta påstående förrän du utan problem cyklar uppför den största och brantaste backen i ditt område på en enväxlad cykel. En enväxlad mountainbike gör dina lokala spår mer utmanande. Ju brantare en backe är, desto tuffare är den att ta sig uppför. Dina enda alternativ är att trampa så hårt du kan eller ge upp, kliva av cykeln och leda den uppför backen. Tids nog kommer du gynnas av att tvinga dig själv uppför backar, då du blir en starkare cyklist och får en enklare resa i backar när du använder din vanliga cykel med växlar.

Effektivt tramp

När du inte cyklar i uppförsbacke är sannolikheten stor att pedalerna snurrar snabbt och att du önskar du kunde växla upp. Detta snabba trampande hjälper dig över tid att bygga upp en effektiv pedalrörelse. I uppförsbackar med löst underlag behöver du trampa mjukt för att inte förlora greppet med det bakre hjulet. När du har lärt dig denna teknik och använder den på din växlade cykel kommer klättringarna plötsligt kännas mycket enklare!

Bli en bättre MTB-cyklist

När du saktar ner behöver du trampa på för att få upp farten på nytt. Eftersom accelerationen kräver mer kraft från din sida kommer du lära dig att hålla cykeln i rörelse i större utsträckning. Du uppmuntras ta kurvor och hinder i högre hastighet och blir därför en mer effektiv cyklist.

Extern PPM-förvaltning allt vanligare

Extern PPM-förvaltning allt vanligare

Majoriteten av det kapital som flödar i PPM-systemet är placerat i aktiefonder. Det gör att avkastningen på våra PPM-konton är väldigt beroende av hur aktiemarknaderna världen över utvecklar sig. Tack vare den positiva utvecklingen under det gångna året var därför värdeutvecklingen generellt sett väldigt god. Den genomsnittliga värdeutvecklingen under 2016 var 11,6 procent. Sparare med egen portfölj hade en värdeutveckling på i snitt 9,5 procent, medan sparare vars innehav placerat i AP7 Såfa hade en genomsnittlig värdeutveckling på 13,9 procent.

AP7 Såfa inte lika trygg som framställs

Trots den goda värdeutvecklingen i AP7 Såfa går det inte bortse från att denna fond har en högre risk än den genomsnittliga risken på fondtorget (13,9 procent respektive 10,2 procent). Detta är någonting som förmodligen få pensionssparare med innehav i AP7 Såfa är medvetna om, då Pensionsmyndigheten ofta framställer fonden som ett tryggt och säkert val.

Bedömare menar att man som pensionssparare bör ha AP7 Såfa under hela sin livslängd i PPM-systemet för att fonden ska vara ett bra val. Det är naturligtvis få sparare som antingen aldrig gör ett aktivt val, eller som av någon anledning väljer att stanna kvar i AP7 Såfa från början till slut.

Även om man som pensionssparare stannar kvar i AP7 Såfa, hävdar experter att nedtrappningen från aktiefonder till räntefonder närmare pensionsåldern inte är tillräckligt snabb i AP7 Såfa. När du är 65 år gammal har du fortfarande 60 procent av dina PPM-pengar placerade i en aktiefond, om du sitter i “AP7-soffan”.

Allt fler väljer Advisors PPM-förvaltning

Många sparare vänder sig istället till externa förvaltare som Advisor, som tillhandahåller tjänster inom PPM-förvaltning. Advisor förvaltar sina kunders PPM-konton, vilket gör att du som kund inte behöver tänka på att se över ditt fondinnehav för att maximera avkastningen på PPM-kontot.

Extern PPM-förvaltning genom Advisor är ett utmärkt alternativ för dig som har svårt att välja bland de drygt 800 valbara fonder som finns på Pensionsmyndighetens fondtorg. Du behöver inte gå igenom alla dessa fonder för att hitta en till fem fonder att satsa på, utan Advisor sköter all bevakning och analys samt väljer ut de som anses kunna ge högst avkastning på dina PPM-pengar.

Varför byta till plastband från stål?

Varför byta till plastband från stål?

En av de stora skillnaderna mellan plastband och stålband är att ett plastband återhämtar sig från utsträckning på ett annat sätt. Ett bra exempel på ett användningsområde då plastband lämpar sig bättre än stålband är timmer. Band av polyester kan förvisso lättare gå sönder än band av stål, men plastbandets förmåga att sträcka ut sig och återhämta sig från denna utsträckning gör att det är mer effektivt för att säkra timmerlass än vad stålband är. Timmer är som bekant tungt, krymper något när det torkar och lasten sätter sig därför ofta under själva transporten.

När ditt företag byter från stålband till plastband av polyester är det lätt hänt att medarbetarna fokuserar på bandets brytstyrka. Även om denna styrka är en viktig faktor kan ett band av polyester trots att det inte är lika starkt som ett band av stål ofta hålla lasten på plats bättre än ett stålband. Detta tack vare dess förmåga att sträcka ut sig och att återhämta sig från utsträckningen. I detta hänseende liknar plastbandet på sätt och vis ett gummiband.

Plastband är framtiden

På senare år har tillverkare av plastband kunnat framställa band av en hög kvalitet och med en hög styrka. Traditionellt sett har den faktor som förhindrat vissa företag från att byta från kraftigare stålband till plastband varit den teknik som fanns tillgänglig vad gäller de verktyg som används för att fästa ett plastband. På senare år har dock stora framsteg gjorts på området. Nu har verktyg som klarar av även de största och tyngsta plastbanden introducerats på marknaden. Det är dessutom så att dessa nya verktyg inte bara fungerar, utan ofta fungerar bättre än de verktyg som finns tillgängliga för de stålband som de ersätter.

Många av de ledande tillverkarna av verktyg har börjat inse att stålbanden börjar bli omoderna. Därför använder de allt större resurser till att ta fram nya verktyg för plastbandning istället för verktyg för stålbandning. Resultatet av detta är att verktygen för stålbandning ofta har en äldre design, eftersom verktygen för plastbandning är de som allt fokus ligger på. Plastband är framtiden och läget att byta till dessa är nu det rätta!

Billiga cyklar för alla stilar

Billiga cyklar för alla stilar

Det finns som bekant flera olika sorters cyklar att välja mellan i cykelbutiken. Om du bor i en stad är sannolikheten stor att du gör bäst i att skaffa en cykel som är byggd för att framföras på vägar. Ger du dig ofta ut på turer i cykelspår som är belägna långt ifrån de asfalterade vägarna, kan en mountainbike vara den cykeltyp du behöver. Dessa är några av de vanligare cykeltyperna du kan stöta på i jakt på billiga cyklar:

 • Standardcykeln, även kallad stadscykeln. Detta är en gammaldags enväxlad cykel med fotbroms (du trampar bakåt för att bromsa). Den är bra för att på fritiden eller till vardags cykla runt på stan, så länge du inte stöter på branta backar eller andra hinder.
 • BMX-cykeln. Detta är en typ av cykel som har en låg profil, vanligtvis med 20-tums däck. Denna enväxlade cykel är främst till för tävlingar i BMX-cykling längs banor och spår. Den har ofta fälgbromsar på både framdäcket och bakdäcket, som du styr med hjälp av ett reglage på styret.
 • Racercykeln. Denna typ av cykel är som gjord för att framföras i hög hastighet på asfalterad väg. Racingcykeln är tillverkad för att möjliggöra cykling i en hög hastighet och har en låg vikt. Racercykeln har också ett nedsänkt styre för att ge cyklisten en mer aggressiv sittställning.
 • Touringcykeln. Touringcyklar är istället framtagna för att ge en ökad komfort och för att kunna bära packning. De har tyngre komponenter och är därför mer hållbara, och har dessutom fästen för bland annat pakethållare och stänkskärmar. Touringcykeln ger en mer upprät åkställning än racercykeln, och kan antingen ha ett nedsänkt styre precis som racercykeln eller ett mer aerodynamiskt sådant.
 • MTB-cykeln. En mountainbike är gjord för att användas i terräng, och har därför en mer kompakt ram, bredare däck och ett högre styre för en mer upprätt sittställning. Eftersom de ofta används i brantare terräng, har denna typ av cykel ofta ganska låg växling. Det finns olika typer av mountainbikes som är framtagna för olika syften, såsom downhill och cross-country. De är också populära att använda som en allt-i-allo-cykel, tack vare cykelns mångsidighet.

En andra insättningsbonus

När man pratar om casinobonusar, brukar man nämna bland annat nämnda insättningsbonusen. En insättningsbonus är en bonus som du kan ta del av första gången du gör en insättning på en casinosajt. Även om detta är en väldigt populär casinobonus som många casinon använder sig av för att locka spelare, och som de flesta spelare uppskattar, finns det även andra casinobonusar som du bör känna till.

En typ av bonus som inte nämns lika ofta är den andra insättningsbonusen. Det är en insättnings bonus som du kan få när du gör din andra insättning på ditt spelkonto. Här berättar vi mer om den andra insättningsbonusen, för att du ska få mer kött på benen och få veta allt som är värt att veta om den.

En andra insättningsbonus

En andra insättningsbonus som en del av ett välkomstpaket

En andra insättningsbonus är ofta en del av ett nätcasinos välkomstpaket. Det gör att det till viss del är en förlängning av den ursprungliga välkomstbonus som du får när du gör din första insättning. När du har registrerat dig som spelare på ett casino får du ofta möjligheten att ta del av ett bonuserbjudande som även innehåller en andra insättningsbonus. Förutom att din insättning matchas med en viss procent upp till ett visst värde, kan denna andra insättningsbonus även innehålla dussintalet freespins som du kan använda på en rad olika slotmaskiner.

Läs igenom villkoren för casinobonusen

Vi rekommenderar alltid att du noggrant läser igenom de villkor som gäller för en viss casinobonus. Du bör bland annat kontrollera vilka omsättningskraven är, vilket datum erbjudandet löper ut samt vilken den lägsta och högsta summan bonusen gäller är.

Koder för insättningsbonusar

Precis som fallet ibland är med insättningsbonusar, kan du på vissa casinosajter behöva mata in en kod för att ta del av den andra insättningsbonusen. Om så är fallet är det viktigt att du gör detta, eftersom du annars går miste om din casinobonus. Det bör dock framgå tydligt av erbjudandet huruvida bonusen per automatik börjar gälla eller om du behöver knappa in en kod.

Fler regler för ansvarsfullt spelande

På en annan sida här på sajten ger vi fem handfasta råd som kan hjälpa dig att behålla (eller ta) kontrollen över ditt spelande. Här får du ytterligare fem tips som hjälper dig att spela på ett ansvarsfullt sätt.

 1. Spela aldrig när du är upprörd eller nedstämd. Det är svårare att fatta bra beslut när du är upprörd eller stressad. Därför ska du bara spela när du är glad och känner dig klar i skallen.
 2. Ägna dig även åt andra aktiviteter. När spelandet blir ditt enda nöje är risken stor att du inte längre spelar för att det är roligt, utan att spelandet har blivit ett problem. Se till att du har andra tidsfördriv än att spela casinospel.
 3. Ta inte med dig ditt bankkort. Ett säkert sätt att begränsa spelandet är att inte ta med dig ditt bankkort vart än du går. Genom att lämna bankkortet hemma kan du minska risken att du spelar impulsivt.
 4. Ta regelbundna raster. Om du spelar oavbrutet kan du förlora tidsuppfattningen och även förlora ditt perspektiv på saker och ting. Ta avbrott med jämna mellanrum för att gå ut och ta en nypa luft eller någonting att äta.
 5. Drick inte alkohol eller ta droger när du spelar. Alkohol och droger gör att ditt omdöme försämras, och ett gott omdöme är ditt bästa försvar mot att låta spelandet gå överstyr.

OBS! En faktor som motverkar vårt tredje råd är att många av dagens casinon på nätet låter dig spara dina kortuppgifter, vilket gör att du kan spela med hjälp av ditt bankkort utan att ha det med dig. Samma sak gäller med digitala plånböcker och andra tekniska lösningar. Du bör därför undvika att spara ditt kort på casinosajter, just för att det är enklare för dig att spela om du sparar kortuppgifterna.

Om du tror att du har fastnat i ett spelberoende ska du inte vara rädd för att be närstående om stöd och hjälp. Att erkänna att man har ett problem är det första steget mot att återhämta sig från ett beroende. Det finns också professionell hjälp att få i form av olika organisationer och stödlinjer mot spelmissbruk. Var noggrann med att ta hänsyn till de riskfaktorer vid spelande som kan uppdaga sig, online spel är underhållning och så länge det håller sig inom det är spel på nätet något spännande i vardagen.

Vad är en dermaroller?

Dermarollern är en av de bästa produkterna för hudvård som finns på marknaden idag. Här får du veta mer om fördelarna med denna produkt och vad den kan göra för din hy.

Vad är en dermaroller?Om du aldrig tidigare har sett en dermaroller skulle du förmodligen inte känna igen den när du ser den. En dermaroller består av flera olika delar. Den viktigaste delen är det roterande hjulet med allt från flera hundra till ett par tusen små mikronålar. Tack vare det långa handtaget har du bra kontroll över var och hur du använder produkten. Nålarnas storlek gör att du når huden på den nivå där kollagen och elastin produceras av kroppen.

Vad ska man då titta efter när man är i färd med att välja en dermaroller? Produkten behöver inte vara särskilt dyr, utan det finns tre viktiga aspekter du bör ha i åtanke när du ska välja en dermaroller:

 • Nålarnas längd. Ju mer tunt och känsligt det område du har tänkt använda dermarollern (till exempel läpparna eller ansiktet), desto tunnare nål vill du ha. På känsligare områden vill du gärna ha en nål som är mellan 0,25 och 0,75 mm lång. På områden där huden är tjockare kan du med fördel välja en produkt där nålarna är 1 mm för att få de bästa resultatet.
 • Antalet nålar. En bredare dermaroller med ett större antal nålar kan på ett mer effektivt sätt behandla en större hudyta. För mindre områden såsom ansiktet fungerar det bättre om du använder en produkt med ett smalare hjul.
 • Handtagets storlek och längd. Du bör köpa en dermaroller vars handtag har en längd och en storlek som passar storleken på dina händer.

Detta kan du göra med en dermaroller

En dermaroller kan ge dig en ganska omedelbar och synlig effekt på det eller de områden på huden du behandlar. Det är dock ingen mirakelmetod. Det finns många saker du kan göra med produkten och andra saker som du istället bör använda andra produkter till.

När du använder produkten på det sätt som den är tänkt att användas kan du få ett väldigt bra och synligt resultat. Din dermaroller bör du framför allt använda till att behandla följande problem:

 • Rynkor
 • Ärrbildning
 • Håravfall
 • Solskador
 • Hyperpigmentering
 • Rosacea (OBS! produkten kan inte behandla knölig eller pustulär rosacea och bör inte användas för detta ändamål)
 • Bristningar

Du bör generellt sett inte använda produkten för att behandla följande problem:

 • Celluliter
 • Stora porer
 • Keloider

Beställ hem dermaroller enkelt på nätet, kombinera med flertalet oljor och andra vårdande produkter för ett ännu bättre resultat.

För alla åldrar

Bingo har i alla tider betraktats som en ickesport för pensionärer. Alla vet att tanterna och farbröderna sitter i långa rader i stora centrala lokaler och vinner kaffe på löpande band. Men det där är en nidbild och den stämmer inte. I Stjärnorna på slottet ser Gunnel Fred till att de spelar bingo allihop på hennes dag och en sak framgår väldigt tydligt: det går så in i vasken fort! Det gäller att hålla huvudet både kallt och ha det på skaft när du spelar bingo. Det fungerar inte alls att ligga på latsidan och adrenalinet rinner till ordentligt. Tempot är jättehögt och det krävs ett enormt fokus och en jättehög koncentration.

Borta bra, hemma bäst

Nuförtiden vinner du pengar och inte kaffe och du behöver inte sitta i en lång rad i någon stor källarlokal. Nuförtiden kan du spela bingo hemma över nätet. Det finns flera olika sorters spel att välja mellan och ett varierat utbud av vinst potter och insatser, så du kan själv välja både stilen på spelet och potten i vinstkassan. Du kan sitta med grannarna på gården eller hemma i soffan, helt som det passar dig.

Hjärngympa

Eftersom bingospelet går så snabbt, så är det bra hjärngympa. Det gäller att läsa av väldigt många nummer på väldigt kort tid och det är inte lätt att hålla huvudet så kallt, de flesta inser inte vidden av koncentration som krävs första gången de spelar. Och behöver du koppla bort vardagen en stund så är det garanterat ett spel som inte ger dig utrymme att sitta och tänka på annat. Så nog är det en sport alltid. En sport i nerv kyla, fokus och totalkoncentration. Så den här gamla nidbilden att bingo är ett segt spel för pensionärer, glöm den. Bingo kräver nerver av stål, en snabb hjärna och en sinnesnärvaro utav rang. Och kaffe ligger inte längre i potten, du får pengar och det står dig fritt att inhandla vilken dryck du vill. Så ni som föredrar te, läsk, vatten eller andra drycker behöver inte längre känna er uteslutna.